E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram cotutelle a joint degree - Macquarie Univerzity

Na základě meziuniverzitní smlouvy nabící Macquarie university programy cotutelle a joint degree.

Obecné podmínky:

  • všechny programy sjou nabízeny pro PhD stupeň
  • všichni kandidáti musí splnit vstupní požadavky: https://www.mq.edu.au/research/phd-and-research-degrees/how-to-apply/entry-criteria a požadavky na přidělení stipendia: https://www.mq.edu.au/research/phd-and-research-degrees/scholarships/scholarship-requirements-and-how-to-apply
  • doba sdíleného studia je minimálně 2, maximálně 3 roky. Nejméně jeden rok musí student strávit na každé z univerzit. Konkrétní podmínky a trvání budou dohodnuty se školiteli.
  • Student bude mít dva hlavní školitele u kterých se předpokládá, že budou v kontaktu (skype meeting cca 2x ročně)
  • pro cotuelle i joint degree musí být sepsána smlouva mezi dotčenými institucemi, podepsána osobami k tomu zmocněnými (podepsána před nástupem studenta)
  • pro studium cotutelle je předkládána jedna práce na obou univerzitách, v případě joint degree pouze na univerzitě, která ve vedoucí
  • pro studenty obou programů platí: odpuštění školného na 3 roky, stipendium pro dobu pobytu na Macquarie (celková výše ročního stipendia bude úměrně ponížena o měsíce, kdy je student na UK), jednu zpáteční letenku na hlavní australské letiště v Sydney. Všechny tyto náležitosti musí být uvedeny ve smlouvě.​
  • nejdůležitější rozdíly mezi coutelle a joint degree
Cotutelle Joint degree
Prioritně určeno pro partnery MQ, ale současně otevřeno všem zájemcům Určeno pro partnery schválené Akademickým senátem
Memorandum of understanding není povinné požadováno Memorandum of understanding
dvojí hodnocení hodnocení pouze z vedoucí univezity
jedna doktorská práce předložená na obou univerzitách jedna doktorská práce předložená na vedoucí univerzitě
oddělené zkoušky společná zkouška
dva diplomy jeden diplom
dvě promoce jedna promoce

Všechny informace jsou dostupné na webových stránkách Macquarie univerzsity:

https://www.mq.edu.au/research/phd-and-research-degrees/explore-research-degrees/cotutelle-and-joint-phd

Publikovala: Pousková, OPV

Publikováno: Čtvrtek 08.02.2018 11:10

Akce dokumentů