E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv MŠMT

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv MŠMT pro akademický rok 2022/2023 – Rozpis kvót

Obecné informace k rozpisu kvót naleznete zde, nebo na stránkách UK

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.


Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.


Zájemci musí předložit následující doklady:


1. Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)
2. Studijní záměr
3. Studijní průměr


Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce: http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/


Vyplněné přihlášky a další doklady se stanoveným pořadím studentů je třeba zaslat na Rektorát UK – Odbor zahraničních vztahů do níže uvedených termínů (prostřednictvím ESS – elektronicky):

Do 29. 11. 2021: Rusko, Egypt, Chorvatsko, Severní Makedonie, Slovinsko
Do 10. 12. 2021: Čína
Do 14. 1. 2022: Malta
Do 11. 2. 2022: Slovensko
Do 11. 3. 2022: Letní kurzy čínštiny v ČLR pro učitele čínštiny

Fakultní termín je vždy o 5 pracovních dní dříve.

U letních škol do Chorvatska a Slovinska neproplácí MŠMT cestovné.


Počet míst pro UK na stipendijní pobyty naleznete v této tabulce, pokud v kolonce UK Praha rozkliknete jednotlivé země

Publikováno: Pondělí 15.11.2021 10:30

Akce dokumentů