E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram občanská společnost

Program Občanská společnost pro osoby v ohrožení z důvodu politické perzekuce v
Rusku či Bělorusku a poskytnutí možnosti jejich pobytu na území ČR.

Usnesením vlády ze dne 18. května 2022 č. 418 s cílem poskytnout podporu představitelům občanské společnosti nebo akademické sféry, kteří jsou vystaveni pronásledování ze strany státní moci a musí opustit zemi svého původu z bezpečnostních a dalších důvodů spojených s omezováním či ohrožováním jejich lidských práv a svobod.

Cílem Programu je poskytnout podporu bojovníkům za svobodu, obráncům lidských práv, představitelům občanské společnosti, nezávislých médií nebo akademické sféry, kteří jsou vystaveni pronásledování ze strany státní moci a musí opustit zemi svého původu z bezpečnostních důvodů, z důvodu aktivní obrany demokratických principů a zejména svobody projevu, nemožnosti vykonávat svobodně a beztrestně svoji profesi nebo z dalších důvodů hodných zvláštního zřetele spojených s omezováním či ohrožováním jejich lidských práv a svobod. 


Program je zaměřen zejména na státní příslušníky Ruska nebo Běloruska, kterým v zájmu
podpory jejich migrace do ČR budou poskytnuty výhody v rámci zjednodušení administrativy
spojené s žádostí o dlouhodobý pobytový titul.

Zařazení do programu:

Cizinec může být do Programu zařazen, pokud 

  1. je státním příslušníkem Ruska nebo Běloruska a 

  2. garant prokáže, že se jedná o bojovníka za svobodu, obránce lidských práv, představitele občanské společnosti, nezávislých médií nebo akademické sféry, který je vystaven pronásledování ze strany státní moci a musí opustit zemi svého původu z bezpečnostních důvodů, z důvodu aktivní obrany demokratických principů a zejména svobody projevu, nemožnosti vykonávat svobodně a beztrestně svoji profesi nebo z dalších důvodů hodných zvláštního zřetele spojených s omezováním či ohrožováním jeho lidských práv a svobod.

Garant poskytne konkrétní odůvodnění zařazení cizince do Programu a Ministerstvo zahraničních věcí (Odbor lidských práv a transformační politiky) o zařazení rozhodne. 


Program není spojen s vyčleněním finančních prostředků, jde pouze o zjednodušenou vízovou proceduru

Za tímto účelem je cizincům, kteří splní stanovená kritéria,

  • garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR
    v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími rodinnými příslušníky

  • zajištěno vyřízení žádosti o pobytové oprávnění ve zkrácené lhůtě od jejího podání.

V případě zájmu prosíme o informaci na pavla.pouskova@natur.cuni.cz

Publikováno: Středa 08.06.2022 11:15

Akce dokumentů