E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEvropská univerzita 4EU+

 

 

 

Meziuniverzitní aliance 4EU+ je projektem propojujícím osm významných, výzkumně zaměřených veřejných univerzit napříč Evropou. Aliance těchto institucí rozvijí vizi Evropského univerzitního systému a prohloubení spolupráce na nové kvalitativní úrovní v oblasti vzdělávání, výzkumu a zajištění těchto činností.

Aktuálně v rámci 4EU+ probíhají tyto výzvy:

4EU+ workshops on Digital Innovation in Teaching & Learning: Workshopy se soustředí na využívání nových technologií ve výuce.  Jsou otevřené doktorandům a akademikům, kteří chtějí využít této platformy k výměně zkušeností v mezinárodním kontextu a rozšíření pedagogických perspektiv. Pro účast je potřeba se registrovat. Veškeré informace včetně odkazů na registraci najdete na webu 4EU+.

Cotutelle: Jedná se o specifický druh studia, kdy je student/ka zapsán/a v doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově a zároveň v doktorském studijním programu na zahraniční vysoké škole. Je přitom zajištěno společné vedení disertační práce dvěma školiteli, a to po jednom z každé partnerské instituce, a společná obhajoba disertační práce. Více informací zde. Termín přihlašování se pro jednotlivé zapojené univerzity liší (na UK do konce dubna).

Visiting Proffessorship - Tento program nabízí vědcům a akademikům příležitost pro sdílení odborných znalostí a získání nových perspektiv prostřednictvím 2-3 měsíčního pobytu na jiné 4EU+ univerzitě. Více informací zde. Přihlašování probíhá do 20. 5. 2024.

Mimo-projektové mobility zaměstnanců a studentů UK jsou takové mobility, které probíhají na partnerských univerzitách Aliance 4EU+ bez vazby na konkrétní schválený projekt. Výběrová řízení se konají 4x ročně, a to vždy na dva následující kvartály. Více informací zde.

International Geneva Study Trip: Environmental Governance. Tento projekt je pořádán ve spolupráci s Institutem environmentálních věd na Univerzitě v Ženevě. Akce se uskuteční v rámci aliance 4 EU + (Flagship 4) v termínu 8. - 10. října 2024. Žadatelé by měli být výzkumní pracovníci v rané nebo střední fázi kariéry (EMCR researchers). Témata výzkumu musí být spojena s životním prostředím. Více informací zde. Přihlašování probíhá do 15. května.

 

 

Přírodovědecká fakulta spolupracuje hned na dvou modulech Meziuniverzitní aliance 4EU+. Tím prvním je Flagship 1, který se zamřuje na Urban Health and Demographic Change. Více informací o něm naleznete zde

Tím druhým je pak Flagship 4 zaměřující se na Environmental Transitions. Více se dočte na webu aliance.

Další informace jsou pak k dispozici i na stránce 4EU+ Aliance.

 

4EU+ UK Office  email: 4euplus@cuni.cz 

 

fakultní kontakt:

RNDr. Aleš Soukup, PhD. - proděkan pro zahraničí, člen Flagship 4 Program Commitee

prof. RNDr. Adam Petrusek PhD. - člen Flagship 4 Program Commitee

 

 

 

Akce dokumentů