E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO Oddělení vnějších vztahů

Hlavní náplní práce oddělení je popularizace vědy a výzkumu na PřF UK, zajišťování propagačních tiskovin a předmětů, a vytváření dobrého jména fakulty před širokou veřejností prostřednictvím tištěných a audiovizuálních médií a fakultního webu. Oddělení pořádá akce pro uchazeče o studium, fakultní i širokou veřejnost, a koordinuje popularizační projekt Přírodovědci.cz.

Kontakt:

Oddělení vnějších vztahů
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova 
Albertov 6, 128 00 Praha 2
e-mail: vnejsi@natur.cuni.cz
telefon: 2 2195 1954
Lidé na OVV - kontakty

Projekt Přírodovědci

Web prirodovedci.cz Facebook Google+ YouTube Twitter

Služby oddělení :

Rádi vám pomůžeme při propagaci vašich akcí (konference, akce pro studenty a uchazeče). Na akce můžeme poskytnout propagační předměty s fakultní či celouniverzitní tématikou. Rádi vám zapůjčíme stojany na posterové prezentace.
Máte-li nový požadavek na Oddělení vnějších vztahů či nevíte, na koho se s vaším dotazem obrátit, kontaktujte proděkana pro vnější vztahy Jakuba Langhammera.

Agenda Garant agendy Agenda Garant agendy
tiskový servis a PR, medializace výsledků VaV fakulty. Stručný návod naleznete zde. Mgr. Michal Andrle, Ph.D.,
221 95 1954
strategie a plánování Mgr. Michal Andrle, Ph.D.,
221 95 1954
správa obsahu fakultního Facebookového profilu, fakultního webu, správa digital signage (obrazovky v budovách fakulty)  Mgr. Petra Vaňharová,
221 95 1951
interní komunikace směrem k fakultní veřejnosti (správa fakultního e-letteru)

Ing. Kateřina Tušková
221 95 1950

produkce tiskových materiálů, produkce prezentačních akcí projektu Přirodovědci.cz a Přírodovědecké fakulty UK  Mgr. Michal Andrle, Ph.D.,
221 95 1954

Mgr. Veronika Dejmková
221 95 1950 
organizace fakultních a společenských akcí

 
Mgr. Petra Vaňharová,
221 95 1951

Mgr. Veronika Dejmková
221 95 1950
koordinace katalogu pro učitele Přírodovědci.cz

příprava a produkce odborných workshopů v rámci projektu Přírodovědci.cz

správa aplikace Studuj Přírodovědu

Správa fakultních škol PřF UK

 
Ing. Kateřina Tušková
221 95 1950
 

 

 
 

 
redakce a editace magazínu Přírodovědci, redakční činnost portálu Přírodovědci.cz, sociální sítě Přírodovědci.cz Petr Souček,
221 95 1953
spolupráce s průmyslem a obchodem, kariérní růst studentů (mentoringový program, Kariérní den) Mgr. Petra Vaňharová,
221 95 1951
péče o absolventy Mgr. Petra Vaňharová,
221 95 1951
Produkce prezentačních akcí projektu Přírodovědci.cz a Přírodovědecké fakulty UK (veletrhy pomaturitního vzdělávání a popularizační veletrhy, festivaly, dny otevřených dveří apod). Příprava a produkce odborných workshopů v rámci projektu Přírodovědci.cz. Mgr. Veronika Dejmková 221 95 1950 správa e-shopu, příprava a produkce fakultních promo předmětů a dalšího zboží, interní výdeje
 

Mgr. Juraj Považan,
221 95 1952

Ing. Hana Javůrková,  221 95 1952

ekonomicko-administrativní agenda OVV (spisová služba, objednávky, likvidace faktur, evidence majetku),  registrační karty Přírodovědci.cz Ing. Hana Javůrková,  221 95 1952 IT podpora Mgr. Daniel Paluba

Akce dokumentů