E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeovědy na Univerzitě Karlově


Geovědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy mají velmi dlouhou a bohatou tradici, ale hlavně představují pestré a dynamicky se rozvíjející odvětví se širokým přesahem do mnoha oborů lidské činnosti. V současné době se zabýváme celou řadou zásadních otázek a výzev: snažíme se porozumět geologickým procesům odehrávajícím se hluboko v zemské kůře, zkoumáme vývoj klimatu a biosféry v dávné geologické minulosti, řešíme vliv znečištění na půdní pokryv a zdroje pitné vody a v neposlední řadě se potýkáme s dynamikou zemského povrchu. Tento široký záběr nám pak umožňuje řešit složité technické problémy jako je zakládání tunelů a staveb, monitoring a sanace půdních sesuvů nebo geofyzikální průzkum. 

Výsledky našeho vědeckého výzkumu, ale i praktické aplikace a inovace, které vyvíjíme, mají globální dosah: pravidelně je publikujeme v nejprestižnějších zahraničních časopisech, jsme zapojeni do mnoha mezinárodních výzkumných projektů a podnikáme dobrodružné vědecké expedice po celém světě, zejména do Afriky, Severní Ameriky, Arktidy a Střední Asie. Ale nejen to: pomocí supermoderních přístrojů zkoumáme dokonce i podmínky života na Marsu!

Naše pracoviště, nacházející se v krásném historickém prostředí pražského Albertova, je špičkovým geovědním centrem na evropské úrovni, je vybaveno nejmodernějšími laboratořemi a technologiemi a poskytuje tak studentům vynikající podmínky pro vzdělávání na nejlepší a nejprestižnější univerzitě v České republice. 

Pojďte s námi objevovat neustále se měnící planetu Zemi!
 

 

 

Akce dokumentů