E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPokyny pro přihlašování na ZVK

Zápis předmětu do SIS + přihlášení na rozvrhový lístek​

 • Studenti jsou povinni mít v SISu zapsaný předmět zimní kurz TV (MS730ZK, dále jen ZK) nebo zimní kurz TV – volitelný (MS730ZKV, dále jen ZKV).

Studenti bakalářského studia, kteří mají zimní kurz jako studijní povinnost, přednostně zapisují ZK. Ti, kteří nemají ZK jako povinný předmět, si mohou zvolit variantu dle svého uvážení (případně i obě najednou a zúčasnit se dvou kurzů). Předmět ZKV lze absolvovat v rámci studia opakovaně. 

 • Každý student se poté zapisuje v SISu na rozvrhový lístek kurzu, kterého se hodlá zúčastnit. Nabídka zimních kurzů ZK a ZKV (identická pro obě verze předmětu).

Informace k platbě, vyplnění přihlášky

 • Student je definitivně na vybraný kurz zapsán ve chvíli, kdy vyplní přihlášovací formulář a zaplatí zálohu (pokyny k platbě níže). Odkaz na formulář je funkční po přihlášení na web PřF od 16. 10. 2023.
 • Termín pro vyplnění přihlášky a platbu zálohy je do 31. 10. 2023 (pokud není vedoucím kurzu stanoveno jinak). Přihlašovací formulář je aktivní v termínu 16. 10. - 31. 10. 2023. 

 • Studenti, kteří do stanoveného termínu nevyplní přihlášku a nezaplatí zálohu (případně se nedomluví jinak s vedoucím kurzu), budou z rozvrhových lístků vyškrtnuti a bude dána příležitost ostatním zájemcům!

 • Výše zálohy je vždy uvedena v nabídce kurzů

 • Pokud se na kurz nepřihlásí alespoň 15 studentů, kurz se zruší a bude nabídnut jiný kurz z nabídky. O zrušení kurzu informuje studenty vždy vedoucí kurzu.

 • Doplatek ke kurzu se hradí dle pokynu vedoucího kurzu (opět převodem nebo v hotovosti).

 

Uhrazení platby převodem

Číslo účtu: 38533021/0100

Variabilní symbol: 415504013

Specifický symbol slouží k identifikaci platby, je vždy desetimístný s následující strukturou:

AABBBBBBBB

 • AA –dvoumístné číslo odpovídající kódu kurzu (uvedeno v nabídce kurzu)
 • BBBBBBBB – osmimístné číslo osoby na UK (UKČO viz studentský průkaz)

Vyplňujte pozorně, musí se shodovat s číslem uvedeným v přihlášce!

Platby provádějte z účtu vedeného v tuzemských bankách v CZK. Bankovní poplatky při převodu ze zahraničí, příp. z účtu vedeného v jiné měně, hradí plátce. Při přepočtech dle aktuálního kurzu se stává, že na účet příjemce dorazí nižší částka, než je stanovená výše zálohy. Doplacení rozdílu těchto částek pak bude vyžadováno vedoucím kurzu.

Storno poplatky v případě neúčasti se řídí specifiky jednotlivých kurzů.

Osvobození z povinného kurzu

  Důležitá upozornění

 • Na ZK je povinností mít lyžařskou helmu a seřízené bezpečnostní vázání.
 • Respektujte zaměření jednotlivých kurzů pro začátečníky a pokročilé. Na kurzy, kde není uvedeno jinak, jsou studenti povinni zajistit si sjezdové i běžecké vybavení.
 • Pro tuzemské kurzy doporučujeme úrazové připojištění, pro zahraniční kurzy je povinné cestovní pojištění (zahrnuje minimálně léčebné výlohy + odpovědnost za škodu, doporučujeme i úrazové)!
 • Bližší informace ke kurzu poskytuje vždy hlavní vedoucí kurzu.
 • Vedoucí kurzu informuje o kurzu prostřednictvím hromadného mailu a vychází z adres, které jsou uvedeny v SIS!!

 

 

 

Akce dokumentů