E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPokyny pro přihlašování

Zápis předmětu v SIS, přihlášení na rozvrhový lístek

 • Studenti jsou povinni mít v SISu zapsaný předmět letní kurz TV II (MS730LK2, dále jen LK 2) nebo letní kurz TV – volitelný (MS730LKV, dále jen LKV) a být přihlášeni na rozrhový lísetk!

Studenti bakalářského studia, kteří mají letní kurz jako povinný předmět, přednostně zapisují LK2. Ti, kteří nemají LK2 jako povinný předmět, si mohou zvolit variantu dle svého uvážení (případně i obě najednou a zúčasnit se dvou kurzů). Předmět LKV lze absolvovat v rámci studia opakovaně.

 • Každý student se poté zapisuje v SISu na rozvrhový lístek kurzu, kterého se hodlá zúčastnit.

 • Nabídka LK 2 a LKV je identická (jedná se o stejné kurzy i termíny)

 

Informace k platbě, vyplnění přihlášky

 • Student je definitivně na vybraný kurz zapsán ve chvíli, kdy vyplní přihlášovací formulář a zaplatí zálohu (pokyny k platbě níže). Odkaz na formulář je funkční po přihlášení na web PřF.
 • Termín pro vyplnění přihlášky a platbu zálohy je 4. 3. - 11. 3. 2024 (pokud není vedoucím kurzu stanoveno jinak). Výjimkou je kurz Písek, který se koná dříve. Informace k přihlášce a platbě podá vedoucí kurzu mailem. 

 • Studenti, kteří do stanoveného termínu nevyplní přihlášku a nezaplatí zálohu (případně se nedomluví jinak s vedoucím kurzu), budou z rozvrhových lístků vyškrtnuti a bude dána příležitost ostatním zájemcům!

 • Výše zálohy je vždy uvedena v nabídce kurzů  

 • Pokud se na kurz nepřihlásí alespoň 15 studentů, kurz se zruší a bude nabídnut jiný kurz z nabídky. O zrušení kurzu informuje studenty vždy vedoucí kurzu.

 • Doplatek ke kurzu se hradí dle pokynu vedoucího kurzu (opět převodem nebo v hotovosti)

 

Uhrazení platby převodem

Číslo účtu: 38533021/0100

Variabilní symbol: 415504012

Specifický symbol slouží k identifikaci platby, je vždy desetimístný s následující strukturou:

AABBBBBBBB

 • AA –dvoumístné číslo odpovídající kódu kurzu (uvedeno v nabídce kurzu)

 • BBBBBBBB – osmimístné číslo osoby na UK (zv. UKČO - osobní číslo do SIS, viz ISIC)

                           Vyplňujte pozorně, musí se shodovat s číslem uvedeným v přihlášce!

Platby provádějte z účtu vedeného v tuzemských bankách v CZK. Bankovní poplatky při převodu ze zahraničí, příp. z účtu vedeného v jiné měně, hradí plátce. Při přepočtech dle aktuálního kurzu se stává, že na účet příjemce dorazí nižší částka, než je stanovená výše zálohy. Doplacení rozdílu těchto částek pak bude vyžadováno vedoucím kurzu.

Storno poplatky v případě neúčasti se řídí specifiky jednotlivých kurzů.

Osvobození z povinného kurzu

 • Osvobodit z povinného kurzu je možné pouze ze zdravotních důvodů (nutné potvrzení od lékaře). Žádosti vyřizuje PaedDr. Aleš Ludvík v konzultačních hodinách, žádost o osvobození

 • Je-li student již přihlášen na kurz (má zaplacenou zálohu), vyřizuje si své osvobození s vedoucím příslušného kurzu.

 

Důležitá upozornění

 • Pro tuzemské kurzy doporučujeme úrazové připojištění, pro zahraniční kurzy je povinné cestovní pojištění (zahrnuje minimálně léčebné výlohy + odpovědnost za škodu, doporučujeme i úrazové)!

 • Bližší informace ke kurzu poskytuje vždy hlavní vedoucí kurzu.

 • Vedoucí kurzu informuje o kurzu prostřednictvím hromadného mailu a vychází z adres, které jsou uvedeny v SIS!!

Akce dokumentů