E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŽádosti o mimořádné sportovní stipendium na PřF za rok 2021

Žádosti o mimořádné sportovní stipendium za rok 2021 posílejte na KTV nejpozději do 15. března 2022. Pokud jste v uvedeném kalendářním roce získali medaili nebo se čelně umístili na ČAH, MČR, ME či MS, popř. jste jinde dosáhli kvalitního sportovního výsledku, zašlete nám žádost, kterou najdete na webu KTV v kolonce "podpora sportovců" na mail ludvik@natur.cuni.cz. Můžete ji zanechat i v podatelně na fakultě na Albertově (adresovat KTV), popř. ji osobně doručit na sekretariát KTV v Hostivaři. Vybrané studenty budeme o předání stipendia koncem letního semestru včas informovat.

Publikováno: Pondělí 31.01.2022 15:50

Akce dokumentů