E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýuka letní semestr TV 2 od 15. 2. 2021

TV II a volitelná TV

Informace k jednotlivým hodinám TV II a volitelné TV podává vyučující, který hodinu vede.

 

Epidemiologická situace

Vládní opatření nám neumožňují zahájit semestr prezenčním způsobem, proto platí pro výuku TV II následující pravidla a možnosti plnění zápočtu. O možnostech prezenčního sportování vás budeme informovat hned, jak to bude možné. Informace sledujte na stránkách KTV.

 

Distanční forma výuky, plnění v období 15. 2. – 30. 5. 2021:

Stejně jako v zimním semestru je možné plnit zápočet distanční formou za těchto podmínek:

běh: celkem 100 km, minimální délka každého běhu je 3 km.

turistika: celkem 120 km,  minimální délka každého výletu je 5 km.

cyklo + běžky: celkem 250 km, minimální délka každého výletu je 10 km.

 

Pro uznání aktivity je potřeba nahrát k trase i jedno (selfie)foto z jejího průběhu. Výlety na koloběžkách, inlinech, longboardech počítáme mezi km plněné v rámci cyklo + běžky.  

Plnění těchto aktivit je možné výhradně přes aplikaci STRAVA.

  • Stačí si vybrat jednu z těchto aktivit a splnit dané km. Můžete plnit i formou kombinace aktivit, např. splníte 50 % během a 50 % na kole apod.
  • Za relevantní k posuzování splnění zápočtu bereme v potaz pouze aktivity plněné ve vymezeném období 15. 2. – 30. 5. 2021.
  • Pokud máte zapsanou TV II a TV volitelnou zároveň, je potřeba splnit dvojnásobné množství km nebo plnit v rámci dvou různých sportovních aktivit.

 

  • Vyberte příslušný klub podle Vámi vybrané aktivity u daného vyučujícího. Kluby jsou zachované stejné jako v zimním semestru. Pokud máte zapsanou TV v letním semestru u jiného vyučujícího, je nutné se přihlásit do jeho klubu.
  • Název klubu je zpravidla v tomto formátu: PřF TV II jméno vyučujícího a aktivita

např.  PřF TV II. Frantál, Jasanský (TURISTIKA)

            PřF TV II. Frantál, Jasanský (BĚH)

            PřF TV II. Frantál Jasanský (CYKLO, BĚŽKY)

 

Některé paralelky TV II mohou využívat i jiné formy distanční výuky např. video lekce apod. dle instrukcí vyučujících.

 

Prezenční forma, do 24. 9. 2021

Zůstává možnost zápočtu prezenční formou, ke splnění zápočtu je potřeba získat 7 účastí. Účasti lze plnit až do 24. 9. 2021. O možnostech sportování vás budeme informovat hned, jak to bude možné. Informace sledujte na stránkách KTV.

 

Kombinovaná forma – distanční + prezenční (minimálně 3 účasti)

  1. distanční 15 % předepsaných km + 6 prezenčních účastí
  2. distanční 30 % předepsaných km + 5 prezenčních účastí
  3. distanční 45 % předepsaných km + 4 prezenční účasti
  4. distanční 60 % předepsaných km + 3 prezenční účasti
Publikováno: Úterý 16.02.2021 12:25

Akce dokumentů