E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPostup při vyzvedávání diplomu bez účasti na promoci

Neúčast na promoci

V případě, že se absolvent promoce nezúčastní, vyzvedne diplom po termínu promoce podle postupu uvedeného v odstavci Vyzvednutí diplomu (níže). Diplom může převzít též pověřená osoba na základě plné moci. Je třeba mít plnou moc ve dvou výtiscích, jeden pro podpis do matriky na rektorátu UK a jeden pro samotné vyzvednutí diplomu na studijním odboru fakulty. Plná moc nemusí být úředně ověřena. 

Žádost o předčasné vydání diplomu a vyřazení z promoce

V případě, že absolvent ze závažných důvodů (zejména z důvodu studia v zahraničí) potřebuje vydat diplom před termínem promoce, požádá co nejdříve po absolvování studia o vyřazení z promoce a předčasné vydání diplomu. Pro tento účel použije formulář všeobecné žádosti a žádost s uvedením důvodu doručí studijnímu odboru. 

Poté, co absolvent obdrží informaci z fakulty, že jeho diplom je připraven k vyzvednutí, postupuje podle odstavce Vyzvednutí diplomu. V tomto případě už není možné zúčastnit se promoce.

Vyzvednutí diplomu 

Absolvent bakalářského a navazujícího magisterského studia se dostaví na Odbor pro studium a záležitosti studentů UK, Oddělení dokladů a matrik (Praha 1, Ovocný trh 5, Stockhaus, přízemí, kancelář 006), kde se podepíše do matričního listu absolventů. S potvrzením o podpisu do matriky se dostaví na studijní odbor fakulty, kde je mu vydán diplom a dodatek k diplomu.

Absolvent doktorského studia se dostaví na Odbor pro studium a záležitosti studentů, Oddělení doktorského studia (Praha 1, Ovocný trh 5, druhé patro, dveře č. 203), kde se podepíše do matričního listu absolventů. S potvrzením o podpisu do matriky se dostaví na studijní odbor fakulty, kde je mu vydán diplom a dodatek k diplomu.

 Absolvent státní rigorózní zkoušky  se dostaví na Odbor pro studium a záležitosti studentů UK, Oddělení dokladů a matrik (Praha 1, Ovocný trh 3, druhé patro, dveře č. 224), kde se podepíše do matričního listu absolventů a vyzvedne diplom.

aktualizace  20. 10. 2022

Akce dokumentů