E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUznávání předmětů splněných v zahraničí do studia na PřF UK

 

  • v případě ekvivalentního P předmětu vyučovaného na PřF UK je v SIS zavedeno „Splněno“ za 0 kreditů

  • v případě PV předmětu je rovněž zavedeno „Splněno“ za 0 kreditů, nicméně počet kreditů nezbytný pro splnění daného bloku PV předmětů je ponížen o počet kreditů odpovídající kreditům tohoto PV předmětu vyučovaného na PřF UK

  • ECTS kredity získané splněním zahraničních předmětů jsou pak zahrnuty do celkového počtu splněných kreditů za daný úsek studia a zahraniční předměty jsou do SIS zavedeny jako předměty volitelné

 

 

Akce dokumentů