E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDůležité termíny na PřF UK

 

Otevření webové aplikace UK pro založení přihlášek
pro zimní i letní semestr akademického roku 2018/2019
15. 2. 2018
Výběrová řízení na katedrách/ústavech PřF UK  26. 2. 2018  až  16. 3. 2018
Oznámení preferovaných stipendijních míst uchazeči  23. 3. 2018
Schvalování studijních plánů GARANTY OBORŮ (na pobyty v ZS i LS)  16. 3. 2018  až  13. 4. 2018
Následné stvrzení studijních plánů GARANTY PROGRAMŮ
(na pobyty v ZS i LS)
po 13. 4. 2018 nebo dříve podle deadline zahraniční školy
Potvrzení přihlášek STUDIJNÍM PRODĚKANEM a jejich odesílání do zahraničí     
Fakultní NOMINACE (na pobyty v ZS i LS)
po schválení studijního plánu garanty programů podle deadline zahraniční školy *)
Otevření webové aplikace UK pro založení dodatečných přihlášek
(na letní semestr akademického roku 2018/19, pokud nebyly vyčerpány přidělené finanční prostředky)
bude upřesněno
Dodatečná výběrová řízení na katedrách/ústavech PřF UK
(na letní semestr akademického roku 2018/19, pokud nebyly vyčerpány přidělené finanční prostředky)
bude upřesněno
Schvalování studijních plánů a potvrzení výjezdů studentů z dodatečného výběrového řízení studijním proděkanem + Fakultní NOMINACE
(na letní semestr akademického roku 2018/19, pokud nebyly vyčerpány přidělené finanční prostředky)
ihned po výběrovém
řízení podle deadline zahraniční školy !!!
Nejzazší termín dodání podkladů z absolvovaných studijních pobytů a praktických stáží do Erasmus kanceláře (studijní pobyty v LS, praxe léto 2018)  22. 9. 2018
Zaslání podepsaných Interinstitucionálních dohod
na následující akademický rok(y) do Erasmus kanceláře
20. 12. 2018

 

*) POZOR – většina zahraničních institucí má deadline již 1. 5. (některé dokonce již v polovině dubna !!!) – před tímto termínem musí být schválen studijní plán školitelem a garantem oboru i programu a přihláška podepsána STUDIJNÍM PRODĚKANEM !!!

**) Pro výjezdy v akademickém roce 2018/19.

 

 

 

Akce dokumentů