E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDůležité termíny na PřF UK

 

Otevření webové aplikace UK pro založení přihlášek
pro zimní i letní semestr akademického roku 2020/2021
15. 2. 2020
Výběrová řízení na katedrách/ústavech PřF UK  24. 2.  až  18. 3. 2020
Odeslání výsledků výběrového řízení z katedry do fakultní kanceláře ERASMUS do 20. 3. 2020
Oznámení preferovaných stipendijních míst uchazeči do 25. 3. 2020
Schvalování studijních plánů GARANTY OBORŮ (na pobyty v ZS i LS)  18. 3.  až  10. 4. 2020
Následné stvrzení studijních plánů GARANTY PROGRAMŮ
(na pobyty v ZS i LS)
po 10. 4. 2020 nebo dříve podle deadline zahraniční školy
Potvrzení přihlášek STUDIJNÍM PRODĚKANEM a jejich odesílání do zahraničí     
Fakultní NOMINACE (na pobyty v ZS i LS)
po schválení studijního plánu garanty programů podle deadline zahraniční školy *)
Otevření webové aplikace UK pro založení dodatečných přihlášek **)  1. 9. 2020
Dodatečná výběrová řízení na katedrách/ústavech PřF UK **)  2. 9.  až  18. 9. 2020
Odeslání výsledků výběrového řízení z katedry do fakultní kanceláře ERASMUS **) do 21. 9. 2020
Schvalování studijních plánů a potvrzení výjezdů studentů z dodatečného výběrového řízení studijním proděkanem + Fakultní NOMINACE **) ihned po výběrovém
řízení podle deadline zahraniční školy !!!
Nejzazší termín dodání podkladů z absolvovaných studijních pobytů a praktických stáží do Erasmus kanceláře (studijní pobyty v LS, praxe léto 2020) 18. 9. 2020
Zaslání podepsaných Interinstitucionálních dohod
na následující akademický rok(y) do Erasmus kanceláře
bude upřesněno dle nového programového období

 

*) POZOR – většina zahraničních institucí má deadline již 1. 5. (některé dokonce již v polovině dubna !!!) – před tímto termínem musí být schválen studijní plán školitelem a garantem oboru i programu a přihláška podepsána STUDIJNÍM PRODĚKANEM !!!

**) Pouze na letní semestr akademického roku 2020/21, pokud nebyly vyčerpány přidělené finanční prostředky v jarním kole výběrového řízení.

 

 

Akce dokumentů