E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace pro žadatele o titul RNDr. v oboru Biochemie

Aktualizováno: 14.06.2017

Rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí: písemné a ústní. Písemnou částí se rozumí zpracování rigorózní práce a její obhajoba a ústní částí pak ústní zkouška.

Jako rigorózní práci lze předložit:

  1. zpracovanou odbornou studii, jejíž výsledky byly publikovány v odborném tisku; kvalita předložené práce je posouzena oponentem a s posudkem je seznámena rigorosní komise při obhajobě během rigorosního řízení,
  2. diplomovou práci, jejíž výsledky nebo části výsledků byly publikovány v odborném tisku;
  3. obhájenou doktorskou disertační práci.

Jako rigorózní zkoušku je možné uznat

  • státní doktorskou zkoušku (zahrnující předmět biochemie)  v případě úspěšně ukončeného Ph.D. studia.

 

Akce dokumentů