E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚčinné metody výuky geografie

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy připravuje od zimního semestru 2017/2018 akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání:

„Účinné metody výuky geografie“

 

Proč?  Cílem kurzu je vytvořit takové výukové podmínky, aby účastníci kurzu mohli získat zkušenosti s využíváním různých metod výuky zeměpisu. Budou zaměřeny na procvičování škály rozmanitých dovedností charakteru intelektového (kritické a tvůrčí geografické myšlení; práce s rozmanitými zdroji informací – mapy, fotografie, texty, číselné údaje, grafy, schémata, krajina), oborově praktického (např. měření veličin a mapování v terénu pomocí GPS, procvičování badatelských dovedností jako např. ověřování hypotéz v terénu aj.) i dovedností pedagogických (důraz na různé způsoby evaluace procesu i výsledků).

Obsah kurzu reaguje na zaměření projektů OP VVV. Z hlediska projektu OP VVV „šablony pro SŠ“ naplňuje aktivity Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ, konkrétněji Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP a Nové metody ve výuce na SŠ, zvláště pak varianty Projektová výuka, Čtenářská gramotnost a Polytechnické vzdělávání.

Pro koho?  Kurz je zejména určen vyučujícím zeměpisu/geografie na základních a středních školách, popř. vyučujícím průřezových témat RVP, které korespondují s obsahem zeměpisu.

Kdy a kde?  Výuková akce bude realizována pravděpodobně formou celodenního osmihodinového bloku přednášek, seminářů a cvičení, a to ve třech dnech během tří měsíců. Celkem účastníci kurzu absolvují 24hodinou prezenční výuku, která proběhne v učebnách PřF UK. Výuka v terénu se bude realizovat na území Prahy či v jejím bezprostředním zázemí.

Nejaktuálnější informace o kurzu vč. přihlášky jsou na stránkách centra GEEN 

Kontakt pro event. další dotazy: veronika.tesarikova@natur. cuni. cz (registrace a platby), dana.reznickova@natur.cuni.cz  (organizace kurzu)

Těšíme se na Váš zájem!

Za organizátory Dana Řezníčková

Akce dokumentů