E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStipendia

Níže uvedené odpovědi na dotazy jsou platné ke dni 17. 4. 2023, pokud u odpovědi není uvedeno jinak.

Kde se v SIS zadává číslo bankovního účtu studenta?

1. Do SIS se přihlásíte a v roli nějakého Vašeho probíhajícícho studia:

  • Přejdete do modulu "Osobní údaje".
  • V menu vyberete "Změna údajů".
  • Vložíte/změníte číslo účtu a kód banky.
  • Tlačítkem Uložit potvrďte změnu.

Kdy je výplatní termín pro stipendia, která byla studentovi v příslušném měsíci přiznána?

Stipendia jsou poukázána na účet studentům měsíčně nejpozději každého
a) 8. dne následujícího kalendářního měsíce v případě bakalářských a magisterských studijních programů,
b) 16. dne následujícího kalendářního měsíce v případě doktorských studijních programů.

Pokud den výplaty připadne na den pracovního klidu, vyplatí se stipendia nejbližší následující pracovní den. Výplatou se rozumí podání bankovního příkazu k úhradě.


Lze stipendium, které bylo studentovi v příslušném měsíci  přiznáno vyplatit i mimo výplatní termín tohoto měsíce?

Ne, stipendium se poukazuje na Váš účet pouze 1x měsíčně (viz výše).


Do jakého termínu musí být na studijním oddělení návrh na přiznání stipendia na výzkum (např. GAUK)?

Studijní oddělení zpracuje za daný kalendářní měsíc návrhy na přiznání stipendií na výzkum podaných studijnímu oddělení nejpozději 3 pracovní dny před koncem příslušného kalendářního měsíce.
Návrh musí být správně vyplněný a podepsaný ( příkazce operace, správce rozpočtu). Student si musí zadat číslo účtu do SIS.


Kdy se přiznávají prospěchová stipendia?

Stipendium za vynikající studijní výsledky se přiznávají obvykle v listopadu. Pro vyplacení stipendia je nutné zadat číslo vašeho bankovního účtu do modulu Osobní údaje a nastavení v SIS.


V tomto měsíci mi bylo přiznáno více typů stipendií (GAUK, SVV, výzkum a. Budou vyplacena dohromady?

Ano, všechna dílčí stipendia, která Vám jsou v příslušném měsíci fakultou přiznána, jsou sečtena a na účet studenta se odesílají v jedné částce .V modulu Stipendia v SIS se Vám všechna dílčí stipendia zobrazí jednotlivě.


Ubytovací stipendium mi na účet chodí, ale prospěchové stipendium mi bylo doručeno do pokladny fakulty. Jak je to možné?

Ubytovací a sociální stipendia vyplácí univerzita (Odbor pro studium a záležitosti studentů rektorátu UK) na bankovní účet zadaný v žádosti o tato stipendia. Z této aplikace se číslo účtu do SIS neukládá. Pro výplatu stipendia přiznaného fakultou si musíte zadat číslo Vašeho účtu do SIS.


Nemám zatím zřízený účet, jak mi bude vyplaceno prospěchové stipendium?

Po domluvě s referentkou agendy stipendií Vám může být stipendium vyplaceno v pokladně fakulty.


Po absolvování magisterského studia budu pokračovat na PřF ve studiu doktorského studijního programu. Budu mít nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky ("prospěchové studium")?

Nikoliv, podle platné legislativy studenti doktorských studijních programů nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky nemají. Studenti 2 . ročníku navazujícího magisterského studia mají nárok na toto stipendium za výsledky odvedené v 1. ročníku studia.


Kdy se dozvím, zda mi bylo navrhnuto a přiznáno prospěchové stipendium za předcházející ročník bakalářského nebo magisterského studia?

V modulu Stipendia v SIS se Vám dne 1. prosince (v případě víkendu následující pracovní den)  stipendium zobrazí. Před výplatou Vám bude elektronicky v záložce Písemnosti v SIS zasláno rozhodnutí o přiznání stipendia.


Bakalářské studium jsem absolvovala s vyznamenáním na jiné VŠ. Mám nárok na prospěchové stipendium? Musím podat žádost?

Pokud jste absolvovala na jiné vysoké škole (fakultě) můžete prostřednictvím studijního oddělení požádat o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky a doložit svůj prospěch z bakalářského studia. Tuto žádost je třeba doručit osobně na studijní oddělení nebo do podatelny fakulty nejpozději do 31. 10. akademického roku, ve kterém se student zapsal do studia. Žádost bude posouzena děkanem fakulty.


Dozvěděl jsem se, že mi byl udělen návrh na stipendium. Co musím udělat pro to, aby mi stipendium bylo vyplaceno?

V první řadě je nutné, abyste si zadal/a do SIS, modulu Osobní údaje a nastavení číslo bankovního účtu. Dále aby mohlo být stipendium vyplaceno, musí být rozhodnutí o přiznání stipendia pravomocné. Rozhodnutí o přiznání stipendia jsou studentům doručována prostřednictvím SIS. Student je na příchozí písemnost v SIS upozorněn emailovou zprávou s odkazem na danou písemnost v SIS. Student se po zobrazení / stažení písemnosti může v SIS vzdát práva na odvolání (viz návod), čímž urychlí nabytí pravomocnosti rozhodnutí.  


Co se stane, pokud se nevzdám práva na odvolání proti rozhodnutí o přiznání stipendia?

Pokud se student v SIS nevzdá práva na odvolání, stipendium se v nejbližším výplatním termínu po nabytí právní moci , ale vyplacení se posune do následujícího kalendářního měsíce, až rozhodnutí nabude právní moci. Podrobněji je to popsáno na této stránce.


Pokud jste zde nenalezli odpověď na Vaši otázku, obraťte se prosím na referentku agendy stipendií, paní Ing. Dagmar Gondekovou (mail: dagmar.gondekova@natur.cuni.cz).

Akce dokumentů