E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBenátská 2 - o budově

Historie budovy a popis současného využití.

 


 o budověsuterén - přízemí - 1. patro - 2. patro - 3. patro


 

Botanický ústav

Benátská 2, č.p. 433/II (mapa)

Novorenesanční stavba z l. 1897-89. Přístavba s kubistickými prvky (1923-24), Antonín Belada.
Sídlí tu Katedra botaniky a Ústav pro životní prostředí.

Někteří přední botanici působící na Univerzitě Karlově

Günther Beck (1856-1931), systematický botanik a fytogeograf (především v oblasti Alp a Balkánu). Ředitel botanické zahrady na Německé univerzitě v Praze v letech 1899-1921. Určil řadu nových rostlinných druhů.

Richard Wettstein (1863-1932), významný botanik, profesor na německé UK v Praze 1892-1899.

Josef Rohlena (1874-1944), vedl botanický průzkum Čech a stal se znalcem flóry Balkánu.

Adolf Pascher (1881-1945), německý botanik, algolog a protistolog. Na pražské německé přírodovědě vedl botanický ústav.

František Antonín Novák (1892-1964), profesor botaniky, děkan Přírodovědecké Fakulty UK; taxonom cévnatých rostlin, autor kompendia Vyšší rostliny, znalec flóry Balkánu (rozsáhlý herbář z území bývalé Jugoslávie).

František Němec (1901-1976), profesor paleobotaniky, zakladatel české moderní paleobotaniky, autor jedné z nejrozsáhlejších učebnic paleobotaniky na světě.

Josef Dostál (1903-1999), profesor botaniky, horolezec, ochránce přírody (v roce 1998 obdržel za svoji celoživotní práci Cenu ministra životního prostředí), zakladatel české vědecké taxonomie vyšších rostlin. 

Akce dokumentů