E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodpořili nás


O fondu | Účel fondu | Struktura fondu | Podpořili nás | Jak pomoci


  • Prof. Josef Michl a jeho manželka paní Sara Allensworth Michlová poskytli dar v hodnotě 100.000,-USD. Prof. Josef Michl studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, poté působil na Československé akademii věd. V roce 1968 se odstěhoval z Československa. V současné době působí jako profesor chemie na Univerzitě v Coloradu, USA.
  • Prof. Bohuslav Gaš je předchozí děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Poskytl dar ve výši 50.000,- Kč
  • Doc. Jan Konvalinka je prorektor Univerzity Karlovy. Poskytl dar ve výši 50.000,- Kč
  • Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, přispěl do fondu darem ve výši 25.000,- Kč
  • RNDr. Jiří Sikač, absolvent fakulty oboru chemie, poskytl dar ve výši 15.000,- Kč
  • Hana Tejkalová-Kroftová, absolventka fakulty, poskytla dar ve výši 1000,- Kč
  • Dr. Hynek Wichterle je absolvent fakulty a pracovník Columbia University. Poskytl dar ve výši 10.000,- Kč

Akce dokumentů