E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJak správně postupovat při založení a provozu webového projektu

Autor: David Kománek | Poslední změna: 27.3.2019


Zde uvádíme základní pravidla, jejichž dodržování doporučujeme našim uživatelům, kteří se chystají založit a provozovat webový projekt na webovém serveru PřF UK. Jejich důsledným dodržováním předejdete problémům, rozčarování a případně i finanční újmě (pokud by nerespektování pravidel pro Vás znamenalo dodatečné zvýšení nákladů spojených s vývojem webových aplikací).

1. Přečtěte si veškerou dostupnou dokumentaci, vytvořenou k tomuto serveru.

2. Všechny požadavky na software nainstalovaný na serveru a jeho nastavení na serveru PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ konzultujte s administrátorem serveru.

Nelze počítat s tím, že Vám bude vyhověno ve všech případných návrzích na změnu konfigurace serveru. Vždy záleží na jednotlivých případech, co je a co není možné v praxi realizovat, především s ohledem na paralelní provoz velkého množství projektů, výkon serveru a bezpečnost. Výsledkem může být návrh změn v koncepci a řešení zamýšlené webové aplikace ještě před tím, než začne její vývoj. Server je nastaven tak, aby respektoval základní potřeby většiny běžných opensource CMS.

3. Nároky webové aplikace na hardware a výkon serveru (operační paměť, disková kvóta, síťový provoz) projednejte PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ s administrátorem serveru.

Jen tak je možné zjistit, zda provoz nové aplikace neohrozí nebo neomezí ty stávající, které mají stejnou nebo vyšší prioritu.

4. Po celou dobu realizace a provozu projektu dodržujte parametry dohodnuté s administrátorem serveru.

Případné změny plánujte v dostatečném předstihu a vždy s ohledem na postoj administrátora serveru.

5. V žádném případě se nesnažte na serveru provozovat aplikace způsobem "zadám firmě, ta něco napíše, co nechodí, ať řeší CIT".

Toto je bohužel častá praxe našich uživatelů. V lepším případě to pro ně znamená zvýšené náklady a zdržení při vývoji a nasazení aplikace, v horším pak naprostý neúspěch projektu. Nutno zdůraznit, že v takovém případě není vina na straně CIT, ale pouze na straně uživatele serveru, který nerespektoval doporučený postup. Výše uvedená pravidla mají svá opodstatnění a vycházejí z předchozí mnohaleté praxe.

Akce dokumentů