E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCESNET datové úložiště pro vědecká data

Autoři: Tomáš Petrus, Jiří Janyška | Poslední změna: 1.6. 2016

CIT je nositelem projektu Fondu rozvoje CESNET “Integrace služeb DÚ CESNET do procesu zálohování a archivace dat vědeckých pracovišť PřFUK” z roku 2015.

Hlavními cíli projektu je zapojení vybraných vědeckých pracovišť PřFUK do datového úložiště (DÚ) CESNET za účelem ukládání a archivace vědeckých dat a využívání dalších služeb DÚ CESNET.

Projekt je rovněž zaměřen na vytvoření doporučených postupů pro integraci služeb DÚ CESNET do celého procesu zálohování a archivace vědeckých dat s ohledem na jejich strukturu a způsob použití.

V rámci projektu se CIT stal agregátorem datových služeb CESNET pro fakultní veřejnost a správcem virtuální organizace (VO_prfuk) pro přistup vědeckých pracovišť fakulty k datovým úložištím CESNET.

CESNET nabízí možnost ukládání (pro archivaci a zálohování) velkých objemů dat pro vědecké účely. Ukládaná data musí splňovat podmínky stanovené “Pravidly využití služeb datových úložišť CESNET

Kapacita DÚ CESNET je cca 21 petabajtů (stav k 04/2016) , PřF UK jako člen CESNET má zarezervovanou část této kapacity. Úložné kapacity jsou rozprostřeny do třech geograficky oddělených datových lokalit - Plzeň, Jihlava, Brno, které se nacházejí poblíž přístupových bodů páteřní sítě CESNET2. Fakulta využívá lokalitu Plzeň.

Zájemci o ukládání dat z řad zaměstnanců PřF UK s využitím DÚ CESNET mohou CIT kontaktovat prostřednictvím formuláře. Pracovníci CITu se následně spojí s žadatelem, vyhodnotí vhodnost použití DÚ CESNET pro potřeby žadatele a domluví s ním další postup v souladu s vytvořenou metodikou vypracovanou v rámci projektu.

Zahájení

Zájemci vyjádří zájem o toto řešení prostřednictvím kontaktního formuláře a v rámci úvodní schůzky s CITem vznikne úvodní dotazník, do kterého se zanese návrh řešení a základní kontaktní údaje.

Příprava

Pomocí diagramu řešení jsou s vlastníkem zmapovány potřeby pracoviště a navržen obecný model řešení včetně základních parametrů a přístupových protokolů. Do úvodního dotazníku jsou zaneseni klíčoví správci a uživatelé.

Konstrukce

CIT zavede nový projekt do virtuální organizace VO_prfuk a pomocí rozhraní pro správu vytvoří příslušné skupiny, zavede jejich správce a členy skupin včetně nastavení přístupových protokolů a oprávnění. Dále vznikne evidenční list projektu pro záznamy o průběhu řešení, použitých prostředcích, postupech, nastaveních, atd.

Předání

Hotové řešení převezme pověřená osoba pracoviště žadatele formou předávacího protokolu. Na začátku kalendářního roku uživatelé vyhotoví výroční zprávu pro získání zpětné vazby a prověření funkčnosti. Tím se zároveň prodlouží členství ve virtuální organizaci, což je nutná podmínka pro pokračování projektu.

 

Na webu fakulty jsou k DÚ CESNET zveřejňovány návody a aktuality, tiskové zprávy nebo případové studie k zajímavým projektům na podněty vlastníků.

Akce dokumentů