E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel profesor Akif Guliyev Alakbar

Dne 19. července 2020 náhle zemřel v 77 letech profesor Akif Guliyev Alakbar, doktor biologických věd, děkan Biologické fakulty Státní univerzity v azerbádžánském Baku, dlouhodobý spolupracovník s naší fakultou, zejména při organizování a zabezpečování stáží našich pedagogů a studentů a jejich terénních výzkumů v Ázerbájdžánu i výměnných stáží ázerbájdžánských studentů a pedagogů v Praze.

Profesor Guliyev měl k naší fakultě velmi vřelý vztah, který trval již od doby, kdy zde na tehdejší katedře fyziologie rostlin a půdní biologie prožil část svého postgraduálního studia   V roce 1972 inicioval uzavření první meziuniverzitní dohody o spolupráci a výměně pedagogů a studentů. Postupně se těchto výměn zúčastnilo více jak 200 studentů a pedagogů z biologických kateder naší fakulty a pro mnohé z nich byla terénní práce v Ázerbájdžánu jedinečnou příležitostí ke sběru unikátního biologického materiálu.

Oficiální spolupráce byla přerušena po roce 1990 po rozpadu Sovětského svazu a vlivem dalších událostí, ale osobní kontakty profesor Guliyev udržoval i nadále. Jeho snaha o obnovení spolupráce byla završena v roce 2010, kdy bylo na půdě naší fakulty podepsáno „Memorandum o porozumění“, které otevřelo novou etapu v rozvoji vztahů mezi Přírodovědeckou fakultou UK a Biologickou fakultou BSU. 

V roce 2011 pak došlo k obnovení terénních výzkumů v Ázerbájdžánu, kterých se opět zúčastnili pedagogové a studenti kateder zoologie a parazitologie Přírodovědecké fakulty a naši fakultu pak navštívili studenti a pedagogové partnerské Biologické fakulty. V roce 2014 byla následně podepsána meziuniverzitní smlouva mezi Univerzitou Karlovou a Státní univerzitou v Baku, opět za aktivního přispění prof. Guliyeva. Celkem tak naše spolupráce na různé úrovni probíhá již 48 let.

Profesor Guliyev patříl k předním ázerbájdžánským biochemikům. Je autorem nebo spoluautorem více než 100 původních prací a 5 knih a učebních textů. Podílel se na řešení mezinárodních projektů a vychoval řadu magisterských a doktorských studentů.  Během své akademické kariéry byl vedoucím katedry biochemie, proděkanem Biologické fakulty, prorektorem pro vědu a výzkum a od roku 2010 děkanem Biologické fakulty Státní univerzity v Baku. Za svoji práci byl několikrát oceněn: např. v roce 2006 jako nejlepší přednášející univerzity a v roce 2011 jako nejlepší děkan univerzity.V roce 2010 mu byla v Bruselu udělena Medaile za zásluhy, zejména za koordinaci programu NATO Science for Peace (SfP- 982164 – «Study of antimicrobial and hypoallergenic products of LAB»). 

Profesor Guliyev byl v roce 2012 oceněn  medailí Přírodovědecké fakulty a zlatou medailí Univerzity Karlovy za dlouhodobou spolupráci v oblasti vědy a vzdělávání a v roce 2017 mu byla v Baku u příležitosti pořádání výstavy k 45 letům spolupráce mezi našimi fakultami předána velvyslancem České republiky Medaile Jana Masaryka za přínos v oblasti spolupráce ve vědě a kultuře. V letošním roce byl navržen na ocenění Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí udělovaném ministrem zahraničí České republiky významným osobnostem a organizacím.

V osobě profesora Akifa Guliyeva Alakbara odešel příznivec České republiky, Prahy, Univerzity Karlovy a naší fakulty. Odešel také náš kolega a  blízký přítel.

Allah rəhmət eləsin!

Čest jeho památce

Miroslav Švátora, Daniel Frynta, Petr Volf, Petr Horák a Jiří Zima

 

 

 

 

Publikováno: Pondělí 10.08.2020 17:25

Akce dokumentů