E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava Kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou byla zahájena

V úterý v podvečer se konala, za účasti prorektora pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy prof. Jana Royta, slavnostní vernisáž výstavy Kartografie v časech mezi poustevnami a koněspřežkou, na níž spolupracovala Mapová sbírka PřF UK s Národní knihovnou ČR. Výstava přibližuje život a dílo F.J.J. Kreibicha, nejvýznamnějšího představitele naší kartografie v období první třetiny 19. století a bude ke zhlédnutí v Galerii Klementinum v Praze do 4.7.2019.

KDY:   od 29.5. do 4.7. 2019, út-ne  10.30 - 18.00 
KDE:  Galerie Klementinum (vchod B2 z Mariánského náměstí),
          Národní knihovna ČR,  Klementinum 190, Praha 1


Vystaveny jsou tři desítky map, a to nejen tisky, ale též práce rukopisné, včetně skic, trigonometrických sítí a kopií soudobých map. Ty první vznikaly v souvislosti s josefínskými reformami církevní správy, poslední již dokládají nástup industrializace. Můžeme na nich najít zrušené poustevny, které již nemohly sloužit svému účelu, ale také dopravní projekty, které se mnohdy nedočkaly realizace. Exponáty pocházejí z fondů NK ČR a z kartografovy pozůstalosti uložené v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty UK.


Výstavu uspořádanou k 260. výročí narození P. F. J. J. Kreibicha (1759–1833) uvedl prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Zvláště vyzdvihl úlohu Přírodovědecké fakulty při popisu, uchování a digitalizaci kartografického kulturního dědictví. Následovala krátká zdravice PhDr. Evy Novotné, ředitelky Mapové sbírky, jež stručně pohovořila o univerzitní kolekci Kreibichových rukopisných a tištěných map a připomněla osobnost albertovského vědce doc. Ludvíka Muchy, jenž se Kreibichem detailně a dlouhodobě zabýval. Poté se již slova ujal autor výstavy PhDr. Jan Sobotka, který vysvětlil ideové záměry výstavy a spojitost mezi Klementinem a osobností tohoto velkého kartografa. Přítomen byl i Mgr. Karel Havelka, duchovní ze Žitenic, kde P. Kreibich celý život působil. Poté si již hosté prohlédli výstavu a originály map, které dosud nebyly vystaveny na veřejnosti.


prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., 
prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy
Mgr. PhDr. Eva Novotná, ředitelka Mapové sbírky 
PhDr. Jan Sobotka, autor výstavy


autor výstavy PhDr. Jan Sobotka s 
Mgr. Karlem Havelkou, duchovním ze Žitenic

 

Publikováno: Středa 29.05.2019 14:40

Akce dokumentů