E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUNIVERZITA KARLOVA OBHÁJILA POSTAVENÍ V ŽEBŘÍČKU BEST GLOBAL UNIVERSITIES

Univerzita Karlova obhájila své mezinárodní postavení mezi nejlepšími světovými výzkumně orientovanými vysokými školami, když se v žebříčku Best Global Universities, jehož výsledky byly dnes zveřejněny, mezi patnácti sty vysokými školami z více než osmdesáti zemí umístila těsně za hranicí nejlepší dvoustovky.

Žebříček Best Global Universities, jehož domovskou zemí jsou Spojené státy americké, již sedmým rokem porovnává úroveň vědecké činnosti vysokých škol, a to na základě třinácti ukazatelů postihujících reputaci, excelenci, intenzitu a spolupráci v oblasti výzkumné činnosti. Pro letošní vydání byla analyzována činnost téměř osmnácti set vysokých škol z celého světa, zveřejněno pak bylo pořadí nejlepších patnácti set z nich. Univerzita Karlova v této silné mezinárodní konkurenci obstála, když byla celkově klasifikována na 210. místě, čímž zopakovala své loňské umístění. Jde o společný úspěch celé akademické obce UK,“ řekl rektor Tomáš Zima.

Spolu s celkovým žebříčkem vysokých škol byly rovněž zveřejněny výsledky oborového srovnání. Univerzita Karlova je v letošním roce mezi nejlepšími světovými pracovišti zastoupena ve dvaceti čtyřech z celkových třiceti osmi hodnocených oborů. Ve třech oborech, jimiž jsou botanika a zoologie, fyzika a matematika, se její pracoviště nacházejí v první stovce, v dalších třinácti případech (astronomie, endokrinologie a metabolismus, chirurgie, imunologie, kardiologie, onkologie, klinická medicína, farmakologie a toxikologie, neurovědy a behaviorální vědy, mikrobiologie, vědy o životním prostředí a ekologie, ekonomie, humanitní a uměnovědné obory) pak podle výsledků patří v daném oboru mezi dvě stě nejlepších světových pracovišť.

Vedle Univerzity Karlovy je v celkovém žebříčku a v různé míře i v oborových žebříčcích zastoupeno dalších deset českých vysokých škol, a to zejména Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci a České vysoké učení technické v Praze.

 

Publikováno: Úterý 20.10.2020 15:00

Akce dokumentů