E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita Karlova má dvacet pět nových profesorů, tři z nich jsou z PřF UK

Ve Velké aule budovy Karolina byl dnes slavnostně udělen profesorský titul téměř sedmi desítkám českých odborníků. Z rukou ministra školství Roberta Plagy převzali jmenovací dekret také prof. Ivan Hirsch, prof. Jiří Neustupa a prof. Viktor Žárský z naší fakulty. Gratulujeme!

 

Nově jmenovaní profesoři Univerzity Karlovy. Foto: Vladimír Šigut

 

„Gratuluji vám k získání prestižního profesorského titulu. Děkuji za vše, co jste pro Univerzitu Karlovu ve vědecké a pedagogické oblasti dosud vykonali, ale jsem také přesvědčen, že je toho ještě hodně před vámi,“ popřál rektor Tomáš Zima novým profesorům z Univerzity Karlovy na neformálním setkání ve Vlasteneckém sále, jež předání profesorských dekretů předcházelo.

Samotného slavnostního ceremoniálu se ve Velké aule historického Karolina zúčastnilo padesát osm nových profesorů a devět nových profesorek, další dvě profesorky se omluvily. Nejvíce profesorských titulů navrhla tradičně největší a nejstarší vysoká škola v ČR Univerzita Karlova, a to dvacet pět. Návrhy podalo i dvacet dalších škol z celkem šestadvaceti veřejných vysokých škol v Česku. O jejich jmenování svým podpisem podle zákona vedle prezidenta spolurozhodl premiér Andrej Babiš.

 

Nově jmenovaní profesoři PřF UK, zleva: Jiří Neustupa, Viktor Žárský, Ivan Hirsch. Foto: Vladimír Šigut

 

Je mi ctí, že mohu být přítomen vašemu významnému životnímu milníku, jehož jste dosáhli díky své pracovitosti, vůli, schopnosti neustále na sobě pracovat a touze předávat své poznatky dál,“ ocenil nově jmenované profesory ministr školství Robert Plaga.

„Cesta k opravdu kvalitnímu vzdělávání není jednoduchá. Studenti po nás chtějí, abychom jim pomáhali pochopit a osvojit si to, co nelze vyčíst z knížek – tedy jak si informace utřídit, používat, rozvíjet a činit na jejich základě nová poznání a závěry. Nezapomínejme, že tuto roli můžeme vykonávat pouze tehdy, jsme-li moudří a spravedliví rádci a srozumitelní pedagogové.

Způsob komunikace se s každou novou generací mění, a proto my máme zůstat studentům co nejblíže a musíme na způsobu, jak nejlépe předávat své poznání nepřetržitě pracovat. Jen tak může být naplněno naše očekávání, že studenti budou mít o naše obory zájem, budou s námi diskutovat a plnit přednáškové sály,“ řekl ve svém projevu, jenž následoval po předání dekretů, jeden z nově jmenovaných profesorů, Roman Čermák z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

 


Nově jmenovaní profesoři na Univerzitě Karlově s účinností od 28. listopadu 2019:

 

doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D. pro obor: lékařská imunologie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. pro obor: Neurologie, 3. lékařská fakulta UK

doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. pro obor: Informatika – softwarové systémy, Matematicko-fyzikální fakulta UK

doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. pro obor: Fyzika – subjaderná fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta UK

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. pro obor: Gynekologie a porodnictví, 3. lékařská fakulta UK

doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D. pro obor: Soudní lékařství, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

doc. MUDr. Jan Heller, CSc. pro obor: Kinantropologie, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

doc. RNDr. Ivan Hirsch, CSc. pro obor: Genetika, molekulární biologie a virologie, Přírodovědecká fakulta UK

doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. pro obor: Pediatrie, 1. lékařská fakulta UK

doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. pro obor: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, Právnická fakulta UK

doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. pro obor: Neurologie, 2. lékařská fakulta UK

doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D. pro obor: Nukleární medicína, 1. lékařská fakulta UK

doc. MUDr. Michal Mára, CSc. pro obor: Gynekologie a porodnictví, 1. lékařská fakulta UK

doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. pro obor: Vnitřní nemoci, Lékařská fakulta UK v Plzni

doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. pro obor: Lékařská chemie a biochemie, 1. lékařská fakulta UK

doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. pro obor: Botanika, Přírodovědecká fakulta UK

doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. pro obor: Analytická chemie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. pro obor: Filozofie, Fakulta humanitních studií UK

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. pro obor: Mezinárodní právo, Právnická fakulta UK

doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. pro obor: Moderní hospodářské a sociální dějiny, Katolická teologická fakulta UK

doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D. pro obor: Gynekologie a porodnictví, 3. lékařská fakulta UK

doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. pro obor: Vnitřní nemoci, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

doc. MUDr. Zdeňka Vernerová pro obor: Patologie, 3. lékařská fakulta UK

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. pro obor: Urologie, 3. lékařská fakulta UK

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc. pro obor: Experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta UK


Publikováno: Středa 18.12.2019 14:55

Akce dokumentů