E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNástroje pro elektronickou výuku

Pro elektronické zajišťování výuky jsou pro uživatele fakulty dostupné e-learningové nástroje Moodle, Google Meet, Google Classroom, Microsoft Teams a další. Do všech platforem je nutné hlásit se fakultním mailem a fakultním loginem!

DŮLEŽITÉ: Zkoušení studentů v Moodle formou testu

V případě, že plánujete zkoušet větší počet studentů (více než 50) současně a Váš kurz s testem se nachází na Moodle 1 nebo Moodle 2 (což se týká většiny kurzů Přírodovědecké fakulty), doporučujeme Vám požádat o přenos kurzu na Moodle 3. Tím, že test zpřístupníte studentům na Moodle 3 předejte možným technickým problémům. 

Žádost o přenos kurzu vyplňte zde:

Po vyplnění žádosti bude kontaktováni e-mailem a bude domluven termín přenosu.

Informace naleznete též zde: 

Krátký videonávod "Jak na nouzovou distanční výuku" Dr. Lucie Rohlíkové z Pedagogické fakulty ZČU na YouTube. 


Stránku Univerzity Karlovy věnované distatnční výuce a distančnímu zkoušení.

Semináře Centra pro celoživotní vzdělávání UK pro akademiky věnované distanční výuce. 


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: do všech platforem pro distanční vzdělávání je nutné hlásit se prostřednictvím FAKULTNÍCH PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ, tj. fakultním mailem a fakultním loginem


 

E-learningové platformy: 

Moodle

V e-learningovém systému Moodle jsou pro stávající vyučované předměty již založené elektronické verze kurzů připravené k využívání. Systém Moodle umožňuje plnohodnotnou elektronickou správu kurzů od zpřístupňování výukových materiálů, testování, hodnocení až po komunikaci se studenty. Vstup do systému Moodle, který funguje ve webovém prohlížeči, je na hlavní webové stránce fakulty prostřednictvím odkazu Moodle na horní liště, nebo přímo na adrese https://dl2.cuni.cz/, kde jsou k dispozici rovněž návody. 

 

Google Classroom

Nástroj Google Classroom umožňuje jednoduchou správu kurzů, přednáškových materiálů, studentských prací a hodnocení. Nástroj je součástí sady aplikací Google GSuite a pracuje v prostředí webového prohlížeče po zadání adresy https://classroom.google.com/.

Návod k použití najdete na stránkách CIT: http://ga.natur.cuni.cz/google-classroom


Videokonferenční platformy: 

Pro online videohovory jsou v rámci PřF a UK podporovány aplikace Google Meet, Microsoft Teams a Zoom. Základní parametry a limity těchto nástrojů, aktuální k 1.10.2020 jsou shrnuty v tabulce, níže pak podrobnější informace, návody a odkazy na podporu. 

  Google Meet Microsoft Teams Zoom
počet uživetelů ve verzi dostupné pro uživatele PřF UK 100* 300 100 / 300*
maximální délka jednoho videopřenosu       neomezeně 24 h 40 min. / 24 hod.*
účast bez registrace nebo e-mailu mimo doménu cuni ano ano - účet host (omezené možnosti)  ano
přístup přes webový prohlížeč ano ano ano
přístup přes mobilní zařízení ano ano ano
přístupová adresa http://meet.google.com  http://www.office365.cz https://cesnet.zoom.us/, https://dl.cuni.cz/zoom/
správce, podpora CIT PřF CIT PřF, RUK CESNET, LF Plzeň UK
návod http://ga.natur.cuni.cz/google-meet https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/teams-navod https://sites.google.com/view/e-learning-lfp/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka/zoom
poznámky *Limity platí od 1.10.2020 Maximální velikost sdíleného souboru (*.pptx) 2 GB * Nižší limity platí pro základní účet. Prostřednictvím RUK lze individuálně požádat o rozšířenou licenci pro až 300 účastníků a 24 hod. délku přenosu.

 

Google Meet

Nástroj Google Meet umožňuje živé sdílení videohovorů pomocí webkamery, kombinované se sdílením obsahu plochy počítače, resp. prezentace, až pro 100 účastníků.
Nástroj je k dispozici v rámci fakultní licence GSuite a je dostupný přímo z webového prohlížeče bez nutnosti instalace. Účastníci videokonference pro připojení nepotřebují účet Google a pro přístup mohou využívat libovolný typ zařízení od počítače, notebooku po tablety a mobilní telefony.

Návod k použití najdete na stránkách CIT: http://ga.natur.cuni.cz/google-meet.

Pro přednášky nad 100 účastníků je možné použít Microsoft Teams 

 

Microsoft Teams

Nástroj Microsoft Teams umožňuje živé sdílení videohovorů a prezentací až pro 250 účastníků. Nástroj je možné používat online přímo prostřednictvím prohlížeče, případně instalovat jako samostatnou aplikaci.

Přihlášení k online aplikaci probíhá prostřednictvím CAS. 

Návod na přihlášení do MS Teams je v přiloženém souboru PDF.

 

ZOOM

Centrum pro podporu e-learningu vám nabízí nový nástroj pro online výuku/komunikaci v reálném čase - videoplatformu ZOOM.

Záznam webináře o ZOOMu s názvem 100% online výuka na UK: zkušenosti, tipy, názory, který se ukutečnil 7. 4. naleznete zde.

Doporučujeme provést aktualizaci aplikace Zoom na nejnovější verzi 5.0. Pokud si aplikaci neaktualizujete sami, od 30.5.2020 Zoom aktualizaci sám vynutí.

Nová verze je doplněna o GCM šifrování, co znamená zvýšení ochrany dat. Novou verzi aplikace si můžete stáhnout zde.

Podrobnosti o ZOOM 5.0 najdete zde.

 


Informace o dalších nástrojích pro podporu vzdálené výuky jsou k dispozici na stránkách RUK zde: https://cczv.cuni.cz/CCZV-215.html


Metodika pro uskutečňování distančních kontrol studia


 

 

Publikováno: Pátek 25.09.2020 13:50

Akce dokumentů