E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKonference: Let's Transfer Science - Technology Transfer at the Faculty of Science

Srdečně zveme všechny zájemce na konferenci "Let's Transfer Science - Technology Transfer at the Faculty of Science", která se koná v úterý 6. února 2024 od 9:00 ve Velké geologické posluchárně na Albertově 6. Jejím cílem je zvýšit povědomí o technologickém transferu, jeho důležitosti a přínosu pro naši fakultu. Součástí konference bude networking výzkumných týmů mezi sebou, popř. s investory. Konference proběhne v anglickém jazyce. Kapacita míst je limitována, prosíme, registrujte se. Občerstvení je pro registrované účastníky zajištěno.
Čas 06.02.2024
od 08:00 do 19:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 : úterý 6. února 2024, 9:00 - 19:00
KDE: Velká geologická posluchárna, Albertov 6, Praha 2

Kapacita míst byla naplněna. 

PROGRAM:

8:00 - 9:00 - Registration 

9:00 - 10:30 - 1st morning block - General topics

9:00 - 9:10 - doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. (Vice dean for Science, Faculty of Science)

9:10 - 9:15 - prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (Head of Institute of Organic chemistry and Biochemistry)
9:15 - 9:30 - Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA  (CUIP)  -  Charles University Success Stories
9:30 - 9:45 - Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D. (CPPT) - University support in knowledge and technology                                     transfer.

9:45 - 10:00   - prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (IOCB Tech.) - IOCB Tech & family
10:00 - 10:15 - RNDr. Petra Fousková, Ph.D., (HARBER IP, s.r.o.) - Fame or Fortune: Delicate Art of                                      Balancing Scientific Glory and Industrial Innovation 
10:15 - 10:30 - René Samek (Czech Invest) - Technology Incubation - programme to support fresh-born                            start-ups

10:30 - 11:00 - Coffee break

11:00 - 12:30 - 2nd morning block - Success stories

11:00 - 11:15 - prof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. and assoc. prof. RNDr.Daniel Rösel, Ph.D., (BIOCEV) -                                      From Migrastatics to BAZE-X1 in Covid-19 Disease                   

11:15 - 11:30 - doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.  (Faculty of Science) - Multiple times positively charged                            organic compounds for surface modification of negatively charged solid supports
11:30 - 11:45 - prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. and RNDr. Jiří Nemeškal, Ph.D.  (Faculty of                                              Science)  - Transfer of knowledge in urban social geography: delimitation                                                                  of metropolitan areas    in Czechia

11:45 - 12:00 - Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D. (Faculty of Science) - Measurement of subsurface moisture in                              rocks and masonry

12:00 - 12:15 - Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D. (Faculty of Science, IOCB) - XMAN - New RNA Delivery                              Platform

12:15 - 12:30 - Ing. Martin Kopecký, Ph.D. (Specion) Specion - Microscopy portfolio overview

12:30 - 13:30 - Lunch

13:30 - 14:10 - 1st afternoon block - Potential “transferers” 

13:30 - 13:40 - Christos Feidakis, M.Sc. (Faculty of Science) - Unveiling the conformational variability of                             protein structures for better drug discovery.

13:40 - 13:50 - Mgr. Petr Telenský, Ph.D. (Faculty of Science) Novel small molecule as a potential                                      thrapeutic strategy in Alzheimer´s disease

13:50 - 14:00 - Mgr. Daniel Rozsbeský, Ph.D. (Faculty of Science and IMG) - Advancements in                                              Recombinant Protein Production and Engineering: Meeting the Demand for Complex                                 Functionalities in Proteins

14:00 - 14:10 - doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. (Faculty of Science) - Dynamics of human odour signature

14:15 - 15:00 - 2nd afternoon block - Success stories

14:15 - 14:30 - Martin Zoltner, Ph.D. (BIOCEV) - Benzoxaboroles as effective treatment option for                                       amoebic meningoencephalitis

14:30 - 14:45 -  prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. (Faculty of Science) - Macrocyclic ligands and                                                 radiopharmaceuticals

14:45 - 15:00 - prof. RNDr. David Mašín, Ph.D.  (Faculty of Science) - Research in Geomechanics Applied                            in Practice

15:00 - 15:30 - Coffee break

15:30 - 17:00 -  3rd afternoon block - Success stories 

15:30 - 15:45 - prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. and Michail Rovatsos, Ph.D. (Faculty of Science) -                                     Molecular sexing in birds and reptiles

15:45 - 16:00 -  RNDr. Vojtěch Kadlec, Ph.D. (Faculty of Science) - The Two-Way Street of Knowledge                                     Transfer: Collaborations Between Theory and Practice

16:00 - 16:15 - Mgr. Tomáš Kulhánek, Ph.D. (1st Faculty of Medicine) - Obstacles and Opportunities for                              Scientific Progress and Transfer: Experiences and Strategies of a Czech Research Lab                                 and a Spin-Off Company

16:00 - 16:15 -  doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (Faculty of Science) - Bringing Satellite Data and                                         Technologies into Practice

16:45 - 17:00 -  doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. (Faculty of Science) - Evolution and challenges for                                       regional innovation ecosystems in Czechia 

17:00 - 19:00 - Networking

 

Publikováno: Čtvrtek 18.01.2024 12:15

Akce dokumentů