E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKonference “Let’s transfer science” proběhla letos poprvé na Albertově

Šestého února se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy sešly špičky řady oborů na konferenci Let’s transfer science, za jejímž pořádáním stál docent Vladimír Krylov, proděkan pro vědu, výzkum, vědecké informace a akademické kvalifikace, přenos poznatků a technologií.

Účelem konference bylo zvednout povědomí o transferu technologií a znalostí, jednotliví přednášející proto sdíleli publiku ve Velké geologické posluchárně především příklady ze své praxe. Kromě účastníků, kterým se povedlo patentovat či jinak zhodnotit své vědecké úspěchy, vyslechli účastníci konference také příspěvky, které mají potenciál pro transfer v blízké budoucnosti. Akce se zúčastnili také zástupci center či skupin, jež transfer technologií či znalostí zprostředkovávají – Centrum pro přenos poznatků a technologií (Univerzita Karlova), Charles University Innovations Prague, IOCB Tech (dceřiná společnost ÚOCHB), patentová kancelář HARBER IP a agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Konferenci zahájili úvodním slovem docent Krylov a profesor Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který zavzpomínal na konferenci pořádanou začátkem pandemie Covid-19 v té samé posluchárně a trefně poznamenal: „Znalosti vědců mají svou cenu. Před třiceti lety chtěli být všichni studenti nositeli Nobelovy ceny, dnes chtějí být všichni Elonem Muskem. Transfer znalostí a technologií je možná nejrychlejší způsob, jak změnit svět.“ 

prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (ÚOCHB)

Konference byla rozčleněna do několika bloků – v prvním získali účastníci cenné informace k procesu přeměny vědeckých výsledků a nálezů na patenty. Slyšeli řadu příkladů a praktických rad. Zjistili také, že zhodnocení vědeckých výsledků a patentování je dnes poměrně běžnou záležitostí – v průměru každé dva týdny dojde na Karlově Univerzitě k úspěšnému transferu nějaké technologie. V rámci úvodního bloku dostali vědci také kontakty na jednotlivé skupiny či centra, která jim s přenosem poznatků mohou pomoci a v průběhu dne mohli konzultovat konkrétní případy ze svého výzkumu.

V dalších blocích už vědci z Přírodovědecké fakulty představili své úspěšné příklady transferu technologií či znalostí, případně výzkumy, které mají pro transfer potenciál. Témata příspěvků byla opravdu rozmanitá a v průběhu dne jsme vyslechli mnoho příběhů s aplikací či potenciální aplikací v medicíně, geologii, sociální a fyzické geografii či statice až po určení pohlaví plazů či savců.

Jak konferenci hodnotí hlavní organizátor, docent Vladimír Krylov, proděkan pro vědu a výzkum? „S průběhem konference jsem maximálně spokojený, počet účastníků předčil má očekávání. V publiku seděli i studenti, kteří se určitě mohli inspirovat příběhy z praxe. Jsem opravdu rád, že se zúčastnili zástupci skupin, jež zajišťují transfer v rámci Univerzity Karlovy, ale také z jiných institucí, například z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, který lze v tomto ohledu považovat za příklad dobré  praxe,“ popisuje docent Krylov a dodává: „Přestávky na kávu byly velmi živé a plné debatujících skupinek a teď máme čtvrt na sedm a lidé tu stále jsou a diskutují, což je velice pozitivní. Věřím, že to není poslední konference tohoto formátu. Jako proděkan pro vědu a výzkum se budu snažit udělat co nejvíc proto, aby byl transfer technologií podporován nejen pořádáním konferencí, ale i finančně, s daleko větší a jasně deklarovanou spoluprací s institucemi, které se transferem již úspěšně zabývají.“

doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. , PřF UK

„Ještě bych chtěl poděkovat odboru vnějších vztahů, který odvedl ohromný kus práce při organizaci akce a také její propagaci na sociálních sítích. To je další věc, kterou si zatím možná neuvědomujeme v dostatečné míře, že nápady a poznatky je potřeba efektivně šířit. K čemu by to bylo, kdybychom tu dělali skvělou vědu, ale nikdo jiný by se o tom nedozvěděl? Velké poděkování patří také Dr. Janě Pilátové z Fyzikálního ústavu Matematicko-fyzikální fakulty UK a která dříve působila jako fakultní skaut v rámci biologické sekce pro transfer technologií a znalostí. Díky Janě se povedlo sehnat tak skvělé přednášející. Zcela určitě je potřeba  na fakultě efektivněji podporovat technologický skauting a primární inkubaci potenciálně zajímavých myšlenek, nápadů, molekul, softwarových řešení či třeba matematických algoritmů nebo mapových podkladů . Je to finančně náročné a zároveň riskantní, ale na druhou stranu pokud jsme ochotni na univerzitě vynakládat nemalé fiananční prostředky například na hodnocení vědy   měli bychom takto  uvažovat i o významu transferu znalostí a technologií,“ dodává Vladimír Krylov ke konferenci Let’s transfer science a přidává se k ostatním účastníkům v posledním bodě programu, networkingu.


Účastníci konference: 

General topics

doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. (Vice dean for Science, Faculty of Science)'
prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (Head of Institute of Organic chemistry and Biochemistry)
Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA  (CUIP)  -  Charles University Success Stories
Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D. (CPPT) - University support in knowledge and technology                                     transfer.
prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (IOCB Tech.) - IOCB Tech & family
 RNDr. Petra Fousková, Ph.D., (HARBER IP, s.r.o.) - Fame or Fortune: Delicate Art of                                      Balancing Scientific Glory and Industrial Innovation 
 René Samek (Czech Invest) - Technology Incubation - programme to support fresh-born                            start-ups

Success stories

prof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. and assoc. prof. RNDr.Daniel Rösel, Ph.D., (BIOCEV) -                                      From Migrastatics to BAZE-X1 in Covid-19 Disease 
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.  (Faculty of Science) - Multiple times positively charged                            organic compounds for surface modification of negatively charged solid supports
 prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. and RNDr. Jiří Nemeškal, Ph.D.  (Faculty of                                       Science)  - Transfer of knowledge in urban social geography: delimitation                                                                  of metropolitan areas    in Czechia
Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D. (Faculty of Science) - Measurement of subsurface moisture in                              rocks and masonry
Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D. (Faculty of Science, IOCB) - XMAN 
Ing. Martin Kopecký, Ph.D. (Specion) - Specion - Microscopy portfolio overview
Martin Zoltner, Ph.D. (BIOCEV) - Benzoxaboroles as effective treatment option for                                       amoebic meningoencephalitis
prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. (Faculty of Science) - Macrocyclic ligands and                                                 radiopharmaceuticals
prof. RNDr. David Mašín, Ph.D.  (Faculty of Science) - Research in Geomechanics Applied                            in Practice
prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. and Michail Rovatsos, Ph.D. (Faculty of Science) -                                     Molecular sexing in birds and reptiles
 RNDr. Vojtěch Kadlec, Ph.D. (Faculty of Science) - The Two-Way Street of Knowledge                                     Transfer: Collaborations Between Theory and Practice
Mgr. Tomáš Kulhánek, Ph.D. (1st Faculty of Medicine) - Obstacles and Opportunities for                              Scientific Progress and Transfer: Experiences and Strategies of a Czech Research Lab                                 and a Spin-Off Company
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (Faculty of Science) - Bringing Satellite Data and                                         Technologies into Practice
doc. RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. (Faculty of Science) - Evolution and challenges for                                       regional innovation ecosystems in Czechia 

Pottential transferers

 Christos Feidakis, M.Sc. (Faculty of Science) - Unveiling the conformational variability of protein structures for better drug discovery.
Mgr. Petr Telenský, Ph.D. (Faculty of Science) 
Mgr. Daniel Rozsbeský, Ph.D. (Faculty of Science and IMG) - Advancements in                                              Recombinant Protein Production and Engineering: Meeting the Demand for Complex                                 Functionalities in Proteins
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. (Faculty of Science) - Dynamics of human odour signature

 

Publikováno: Pondělí 05.02.2024 15:25

Akce dokumentů