E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCeny Živy za rok 2022

22. května 2023 byly ve vile Lanna předány ceny časopisu Živa za rok 2022. I tentokrát byla oceněna řada osobností, které působí na Přírodovědecké fakultě. Oceněným gratulujeme!

 

Za PřF UK získali naši absolventi a současní studenti/zaměstnanci následující ceny:

Purkyňovu cenu:

Za popularizaci biologických věd autorovi nejlepšího článku ročníku 2022 ve věkové kategorii od 30 let. Kritérii jsou originalita, tematický přínos a sdělnost příspěvku. Čestná cena, darem je originální diplom a knižní publikace Nakladatelství Academia.

Cenu získali:  RNDr. Daniel Vondrák, Ph.D. (vědecký pracovník v Ústavu pro životní prostředí) a Mgr. Anna Tichá, Ph.D. (odborná asistentka v Ústavu geologie a paleontologie)

Za článek: Komořanské jezero aneb Historie českého Balatonu (Živa 2022, 5)

 

Cenu Vojena Ložka (autorům do 25 let):

Autorovi nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii do 25 let (určující je věk prvního autora článku).

Cena je podporována finančně Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., darem je originální diplom a knižní publikace Nakladatelství Academia.

Cenu získala: Bc. Helena Rothová (studentka magisterského studia na katedře zoologie PřF UK, obor Zoologie, zaměření zoologie bezobratlých)

Za článek: Tajný život v podzemí aneb Adaptace terestrických členovců k životu v jeskyních (Živa 2022, 1)

 

Cenu Jana Sudy (autorům 26 až 30 let):

Autorovi nejlepšího článku ročníku ve věkové kategorii 26 až 30 let (určující je věk prvního autora článku).

Cena je podporována finančně Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., darem je originální diplom a knižní publikace Nakladatelství Academia.

Cenu získal: Mgr. Jan Ptáček (doktorand oboru Botanika)

Za článek: Patagonie – Andy ošlehané větrem (Živa 2022, 1)

 

Zvláštní ocenění časopisu Živa:

Za popularizaci biologických věd získává autor příspěvku, který obsahově i rozsahem přesahuje rámec jednotlivých publikovaných článků. Hodnotí se jako význačný z hlediska např. významu pro výuku.

Čestná cena, darem je originální diplom a knižní publikace Nakladatelství Academia.

Cena za rok 2022 byla udělena třem osobnostem: 

Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D. (vědecký pracovník PřF UK a absolvent) za seriál Unikátní okna do prvohor I.–III. (Živa 2022, 2–4)

RNDr. Martin Černý, Ph.D. (odborný asistent Katedry ekologie PřF UK) a prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (Katedra ekologie PřF UK), za články v rubrice K výuce a za významný podíl na přípravě monotematického čísla 5/2022

Publikováno: Úterý 23.05.2023 12:05

Akce dokumentů