E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Výstava Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole od září na Albertově

Výstava Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole se přesouvá na své cestě na Albertov! Zveme vás na již třetí zastávku výstavy, která je jedním z výstupů stejnojmenného tříletého projektu podpořeného v rámci programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky. Výstava se věnuje proměnám sociálního prostředí okrajových částí dynamicky rostoucí pražské metropole od období industrializace do současnosti.

Výstava Pražská předměstí: Dynamika sociálního prostředí rostoucí metropole

KDY: od 5. 9. do 5. 12. 2022
KDE: Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 2. patro, předsálí Mapové sbírky


Kontaktní osoby: Mgr. Nina Dvořáková Ph.D., nina.dvorakova@natur.cuni.cz,
                               Mgr. Marie Horňáková, marie.hornakova@natur.cuni.cz


 

 

V Praze vznikly od prolomení hradeb v polovině 19. století desítky různorodých rezidenčních projektů, které ve své době představovaly celkem vzdálené lokality od města propojené jen nově budovanou veřejnou dopravou. Řada z těchto lokalit je stále dobře čitelná ve struktuře města například z dronových snímků vybraných předměstských katastrálních území.

 

 

Cílem výstavy je zachytit nejen viditelnou fyzickou strukturu, ale i svébytné složení obyvatelstva a neviditelné sociálním klima rezidenčních lokalit. K tomu jsou využity tematické mapy založené na historických populačních datech. 

Kromě informací o městě v podrobnosti čtvrtí, městských částí, obvodů nebo katastrálních území zobrazených pomocí kartografického vyjádření, nabízí autoři výstavy také řadu detailních informací o vybraných pražských předměstí.

 

Webové stránky projektu: www.prazskapredmesti.cz

Publikováno: Pátek 19.08.2022 10:15

Akce dokumentů