E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudentka naší fakulty byla přijata do nejprestižnějšího mezinárodního doktorandského programu EMBL

Mezinárodní doktorandský program EMBL (EIPP) je nejprestižnějším postgraduálním programem v Evropě. Jeho cílem je podporovat excelenci v oblasti molekulárních věd o živé přírodě a vzdělávat mladé talentované vědce a vědkyně. Jednou z nich bude od října tohoto roku studentka naší fakulty Pavlína Marková z výzkumné skupiny Soft Matter na katedře fyzikální a makromolekulární chemie. Gratulujeme k přijetí!

Pavlína Marková na Přírodovědecké fakultě UK absolvovala bakalářské studium v oboru Chemie a nyní zde pokračuje v magisterském studijním programu Makromolekulární chemie na katedře fyzikální a makromolekulární chemie. Kromě vynikajících výsledků v rámci studia na naší fakultě, excelovala i na University of Leicester, kde byla součástí výzkumné skupiny Chemical Biology.  

Již od svého bakalářského studia se Pavlína Marková zapojuje do vědy a výzkumu. Díky svému zájmu o jadernou fyziku a chemii se hned v prvním ročníku připojila k výzkumné skupině Chemie pevných látek a nanomateriálů na katedře anorganické chemie, poté přešla do výzkumné skupiny Soft Matter na katedře fyzikální a makromolekulární chemie, kde pod vedením Ing. Mariusze Marcina Uchmana, Ph.D. působí dodnes. Výsledkem Pavlíniny dosavadní vědecké činnosti jsou i články v mezinárodních odborných časopisech, zejména její prvoautorský, publikovaný v European Polymer Journal.

Pavlína se mj. rovněž aktivně účastní i mezinárodních vědeckých konferencí, tou nejbližší je 36. ročník Conference of the European Colloid and Interface Society (ECIS), který se uskuteční v září tohoto roku na Krétě.

Zatím posledním velkým úspěchem je přijetí do mezinárodního doktorského programu EMBL (EIPP), nejprestižnějšího postgraduálního programu v Evropě. Tento poskytuje svým studentům nejen špičkovou odbornou přípravu, ale dbá i na rovnováhu mezi teorií a praxí, na individuální vedení, tvůrčí svobodu a samostatnost, stejně jako na týmovou práci.

V rámci tohoto programu bude Pavlína od října tohoto roku působit ve výzkumné skupině prof. Fiony Watt, mezinárodně uznávané vědkyně v oblasti biologie kmenových buněk.

Je nám ctí, že se přijetí dostalo právě studentce naší fakulty, a přejeme Pavlíně hodně úspěchů na její další vědecké dráze.

Publikováno: Pondělí 08.08.2022 12:55

Akce dokumentů