E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCena Neuron 2022 pro Mariyu Shamzhy

Mariya Shamzhy z katedry fyzikální a makromolekulární chemie (výzkumné centrum CUCAM) řeší jednu z dlouhodobých klíčových výzev pro materiálové vědce — pochopení toho, jak heterogenní katalyzátory usnadňují chemické reakce a to na atomární úrovni. Věnuje se především syntéze nových typů zeolitů, jejich charakterizací a vysvětlení jejich katalytických vlastností. Dosavadní výsledky slibují nové koncepty pro anorganickou chemii nebo chemické inženýrství. Mariya Shamzhy vystudovala Lomonosovovu univerzitu a titul kandidáta věd získala na ukrajinské Akademii věd.

CENA NEURON 2022 PRO NADĚJNÉ VĚDCE V OBORU CHEMIE: Za výzkum porézních materiálů

 


Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D. , foto NF Neuron

Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D. pracovala několik let jako post-doc na ÚFCH JH spolu s prof. Jiřím Čejkou a s ním se přesunula před několika lety na katedru fyzikální a makromolekulární chemie naší fakulty. Ve svém výzkumu se věnuje zejména syntéze nových typů zeolitů, jejich fyzikálně chemické charakterizaci a pochopení vztahů mezi strukturou a chemickými vlastnostmi zeolitů na jedné straně a jejich aktivitou a selektivitou ve vybraných reakcích na straně druhé.  Kromě vědecké práce se Mariya Shamzhy výrazně zapojila i do pedagogické činnosti na Přírodovědecké fakultě. Mariya Shamzhy taktéž se významně projevuje v oblasti grantové. Pracuje na Výzkumném projektu CUCAM (Charles University Centre for Advanced Materials), řeší svůj vlastní projekt GAČR, před tím byla Mariya Shamzhy úspěšnou řešitelkou juniorského projektu GAČR. V roce 2021 získala  grant ERC-CZ, který uděluje Ministerstvo školství vědcům, kteří se svými projekty získali výborné hodnocení v  prestižní soutěži o granty Evropské výzkumné rady (ERC), ale nebyli podpořeni pro nedostatek financí. Byla oceněna Cenou děkana PřF UK určené mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let (2020) a je laureátkou ceny Učené společnosti České republiky v kategorii "mladý vědecký pracovník" (2021). 


Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D. , foto: NF Neuron

Pocítila jste už někdy "heuréka" moment? 

Jsem jako vědkyně velmi šťastná, protože momenty tohoto typu dost často prožívám, když se mi podaří najít zásadní vysvětlení pro neočekávané experimentální výsledky nebo navrhnout jednoznačné řešení nějakého diskutovaného problému. Před pár lety jsme přišli na to, jak zásadně zjednodušit a lépe ovládat složitý proces syntézy katalytických materiálů a v poslední době se mi podařilo najít způsob, jak tuto metodu zpřístupnit pro praktické využití. Takové momenty zůstávají dlouho v paměti a inspirují ve chvílích, kdy se něco nedaří.

 

Vzpomínáte si na nějaké otázky, které se vám jako dítěti honily hlavou a nedaly vám spát? 

Před třiceti lety jsem si lámala hlavu nad hádankou: “Jaké číslo se jen zvyšuje a nikdy nesnižuje?“. Teď už vím jistě, že tohle je „věk člověka“.

 

Co vás dovedlo k vědě a co vás u ní drží? Jaký hlavní smysl vidíte v tom, co děláte? 

Na začátku své vědecké cesty jsem chemii milovala jako fenomén, jako mnohostranný, a ne zcela známý svět proměn. Nyní, když líp rozumím jejím možnostem, zdá se mi velmi důležité skutečně využít všechny možnosti vědy ke zlepšení každodenního života lidstva, hlavně z hlediska omezených přírodních zdrojů a dopadu lidské činnosti na životní prostředí. 

 

Máte za sebou nějaký propad? Nějaký tzv. fuck-up, který vás ale nakonec nakopl, posunul nebo pomohl zařadit výhybku, což se pak ukázalo jako důležité pro vaše další směřování?

Na začátku své vědecké kariéry na Ukrajině jsem musela překonat nedostatek financí a vhodných výzkumných zařízení. Touha pokračovat ve vědě a přitom být schopná zajistit svoji rodinu mě přiměla hledat místo, kde bych mohla realizovat všechny věci, kterých si v životě vážím. Česká republika se pro mě stala ideálním místem, kde jsem našla nejen výborné podmínky pro svůj výzkum, ale také vynikajícího post-doktorského školitele, který neúnavně vychovával a vychoval mě i další mladé badatele a vždy se nás snažil přesvědčit, že dokážeme víc. Myslím, že právě proto jsou studenti profesora Jiřího Čejky, mezi které se počítám, tak vysoko hodnoceni v oboru chemie a získali mnoho prestižních ocenění. Členství v dream-teamu pod vedením profesora Čejky bylo důležitým milníkem v mém badatelském životě, který jistě určil mé další směřování a nečekaně mě přivedl k prestižní Ceně Neuron.

 

Jakých pět slov nebo slovních spojení vás vystihuje? A přidejte jednu superschopnost, kterou byste ráda měla. 

1. Nadšení pro řešení hádanek

2. Vytrvalost v dosažení cíle

3. Upřímnost 

4. Otevřenost novému

5. Touha udělat něco víc 

Ráda bych se uměla vrátit v čase a dělat lepší rozhodnutí.

 

Kdybyste psala sci-fi novelu z roku 2099 s motivy z vašeho oboru, co už by v ní bylo možné? 

V budoucnu by mohly existovat kapesní mikroskopy s atomovým rozlišením pro řešení struktur nových materiálů nebo multifunkční „syntezátory“ se studenou fúzí jako nezbytným zdrojem energii pro Windows 2099.

- zdroj: NF Neuron


Šest nových laureátů má Cena Neuron pro nadějné vědce. Z rukou vědeckých garantů a mecenášů NF Neuron ji během slavnostního večera převzali:

Martina Živná (medicína) za nalezení příčiny dědičného onemocnění ledvin

Gabriel Demo (biologie) za výzkum komunikace transkripce a translace

Anežka Kuzmičová (společenské vědy) za výzkum gramotnosti

Martin Setvín (fyzika) za výzkum nevodivých materiálů̊

Mariya Shamzhy (chemie) za výzkum porézních materiálů̊

Jan Kynčl (matematika) za průlomová́ zjištění v kombinatorice


Laureátů Cen Neuron spojených s Univerzitou Karlovou bylo celkem šest. Jejich  medailonky najdete na webu univerzitního časopisu Forum


 

Publikováno: Sobota 15.10.2022 14:05

Akce dokumentů