E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGlobální analýza odhalila nejrozmanitější lesy planety

Počet druhů stromů v místních ekosystémech je klíčovým měřítkem biologické rozmanitosti. Známé ekologické pravidlo říká, že počty druhů se směrem od pólů k rovníku zvětšují. Proč však tento trend není úplně univerzální a co všechno může ovlivňovat lokální biodiverzitu? Vědecký časopis Nature Ecology and Evolution právě zveřejnil studii, která na základě analýzy bezkonkurenční databáze srovnala druhovou bohatost lesů prakticky celé planety a objasnila příčiny zodpovědné za rozdíly v diverzitě stromů na různých místech. Na studii publikované v tomto nejprestižnějším ekologickém časopise se podíleli i vědci z naší fakulty, konkrétně výzkumná skupina katedry ekologie pod vedením Dr. Roberta Tropka a Dr. Štěpána Janečka.

Mezinárodní konsorcium 249 autorů z 50 zemí světa nasbíralo data o více než 55 milionech stromů na 1,3 milionu výzkumných ploch, které reprezentují 97 % lesních ekosystémů světa. Jak autoři studie upozorňují, shromáždění takového množství dat a následná analýza byla možná nejen díky spolupráci velkého počtu vědeckých kapacit z různých států a institucí, ale i díky účasti vědců z jinak přehlížených tropických oblastí.

Robert Tropek při výzkumu biodiverzity v lesích Kamerunské hory. Foto Petra Janečková.

Z českých institucí se na výzkumu podílela Přírodovědecká fakulta UK, a to výzkumná skupina vedená Robertem Tropkem a Štěpánem Janečkem, dále pak Biologické centrum AV ČR, Botanický ústav AV ČR a několik dalších českých výzkumných institucí.

„Hlavním autorům studie chyběla data z obtížně dostupných hor střední Afriky, proto nás vyzvali, abychom se ke konsorciu připojili. Na Kamerunské hoře počítáme a měříme stromy při dlouhodobých výzkumech vztahů mezi rostlinami a jejich opylovači, a při studiu denních i nočních motýlů Kamerunské hory.“ prozradil Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty UK a z Biologického centra AV ČR.

Hlavním výsledkem studie je podrobný popis, jak směrem od subarktických oblastí k rovníku stoupá druhová diverzita stromů v lesích. Nejzajímavějším výsledkem je potom odhalení, že druhová diverzita stromů v tropických ekosystémech je mnohem vyšší, než předpokládaly předchozí modely.

 

 

Zatímco většina vědců, lesníků i dalších odborníků se domnívala, že druhová bohatost stromů závisí takřka výhradně na teplotě a srážkách, nová studie ukázala, že v tropických ekosystémech diverzitu stromů velmi významně ovlivňují i další faktory, a to zejména půdní podmínky, členitost terénu v tropickém prostředí a dlouhodobé působení člověka na ekosystémy. Kombinace právě těchto faktorů hraje klíčovou roli pro nečekaně vysokou rozmanitost stromů v tropických ekosystémech.

„Studie mimo jiné i přesně lokalizovala nejrozmanitější tropické lesy na Zemi. Druhově nejbohatšími se ukázaly být lesy v Amazonii s více než 200 druhy stromů na hektar. Nejrozmanitější lesy mírného pásma s až 50 druhy na hektar najdeme ve středním Chile. Naše středoevropské lesy jsou v porovnání s obdobnými zeměpisnými šířkami v jižní i severní Americe a v Asii poměrně druhově chudé“, uvedl Štěpán Janeček z Přírodovědecké fakulty UK.

 

Tým vědců a studentů katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Kamerunské hoře. Foto Štěpán Janeček.

 

Štěpán Janeček při výzkumu biodiverzity lesů Kamerunské hory. Foto archiv Štěpána Janečka.

Takto rozsáhlá studie o lokální diverzitě lesů bude důležitá i pro jejich ochranu. Všechna data astatistické postupy jsou díky ní dostupné pro širokou odbornou veřejnost a budou využity pro ochranu lokálně i globálně cenných lesních porostů. Z velké části tropických lesů předtím takto podrobná data chyběla, případně nebyla nikde centrálně dostupná. Teď bude mnohem snazší stanovit priority v ochraně lesů a přikročit k jejich efektivní ochraně.„Tropické lesy jsou z globálního hlediska velmi významnými ekosystémy, jejich současný úbytek je však bezprecedentně silný. To pozorujeme i při dlouhodobých výzkumných projektech v Kamerunu a dalších oblastech Afriky“, poznamenal Robert Tropek.

Hlavní autoři vytvořili rovněž  videoabstrakt o studii a jejím významu. Ke zhlédnutí zde.

Ohlasy v médiích

Publikováno: Úterý 09.08.2022 11:55

Akce dokumentů

Kategorie: