E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení15. Mezinárodní konference GeoRaman 2022

Ve dnech 29. srpna až 1. září se koná na půdě Univerzity Karlovy v historické budově Karolina 15. ročník mezinárodní vědecké konference GeoRaman 2022. Cyklus konferencí GeoRaman je tradiční setkávání špičkových vědců se zaměřením na aplikaci analytické metody Ramanovy spektroskopie v oblasti geověd, planetárních věd a věd o kulturním dědictví. Tento ročník, významný pro komunitu i s ohledem na pauzu způsobenou pandemií, je organizován pracovníky Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, hlavní organizátorem je Mgr. Adam Culka, Ph.D.
Čas 29.08.2022   09:00
01.09.2022   16:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

V programu konference budou mimo jiné představeny dlouho očekávané výsledky mise Mars 2020 (NASA) týkající se roveru Perseverance. Ten v současnosti hledá stopy života na Marsu, a poprvé využívá Ramanovskou spektroskopii (obsahuje dokonce dva Ramanovské spektrometry) umožňující hledání mikrobiálních pigmentů a dalších organických látek v sedimentech na povrchu Marsu.

 

Konference se koná pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. a za významné finanční podpory Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty UK, Geologické sekce PřF UK a Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů.

 

Publikováno: Pondělí 29.08.2022 09:50

Akce dokumentů