E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZlatá medaile pro Českou republiku z Evropské olympiády mladých přírodovědců

Jednou z již tradičních mezinárodní akcí je Evropská olympiáda mladých přírodovědců (EOES), kde Česká republika na mezinárodním poli představuje ty nejlepší z šestnáctiletých vědeckých talentů. I tentokrát se podařilo sestavit dva skvělé týmy, které dosáhly mimořádného úspěchu, v konkurenci 38 týmů z 18 evropských zemí získaly zlatou (celkově za 5. místo) a bronzovou medaili. Garantem biologické a chemické části olympiády byla Přírodovědecká fakulta UK, jmenovitě prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., Ing. Jan Hrubeš, doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. a RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.

EVROPSKÁ VĚDECKÁ OLYMPIÁDA (EOES) je multidisciplinární vědecká soutěž s důrazem na týmovou spolupráci pro šestnáctileté a mladší studenty Evropské unie. EOES poskytuje mladým studentům příležitost ukázat své vědecké schopnosti a podněcuje nadané studenty přírodních věd evropského prostoru k rozvoji, zároveň podporuje jejich budoucí vědeckou kariéru. Úkoly EOES jsou založeny na praktickém experimentování, jsou intelektuálně náročné a vyžadují týmovou práci. Specifikem soutěže je to, že integruje tři přírodovědné disciplíny: biologii, chemii a fyziku do jednoho logického celku. Tradičně jsou úlohy problémově orientované, kontextové a propojené s reálným světem, včetně aplikací. Do řešení se zapojují všichni členové týmu, což podporuje jejich schopnost kooperativního řešení problémů. Ty obvykle vyžadují kreativní interpretaci experimentálních dat včetně často překvapivých a vysoce kladně hodnocených alternativní řešení. Soutěže se tradičně účastní až 25 států EU, které vysílají po dvou studentských týmech spolu s trojicí oborových expertů – členů mezinárodní jury. Celkem se tedy jedná o 150 studentů a cca 75 vědců a pedagogů, kteří každoročně v některé ze zemí Evropské unie tráví týden aktivitami rozvíjejícími talent budoucích vědeckých nadějí. 

 V konkurenci 38 týmů (složených z biologa, chemika a fyzika)  z 18 evropských zemí získaly zlatou medaili (celkově za 5. místo) a bronzovou medaili. Soutěž EOES v letošním roce organizovalo Maďarsko. Klání se odehrálo prezenčně decentralizovaně v jednotlivých účastnických zemích, v našem případě na Univerzitě Hradec Králové, Přírodovědecké fakultě. Studenti řešili náročné praktické úlohy tematizované maďarskými reáliemi.

První den se soutěžící zaobírali vlastnostmi a složením maďarského medu. Druhý den se v soutěžních úkolech věnovali ve spojitosti s řekou Tisou efektům nedostatku či znečištění vody a vlastnostem sedimentů na březích řeky. Celá aktivita je příkladem vynikající meziuniverzitní spolupráce – garantem fyzikální části je Univerzita Hradec Králové, zatímco biologické a chemické části Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Více informací naleznete na https://www.eoes.science/

Soutěžící :

 tým A BRONZOVÁ MEDAILE:

Matěj Pokorný - Biologie, Gymnázium Aš
Jakub Sochor - Chemie,  Gymnázium Křenová, Brno
Jonáš Dej -  Fyzika,  Wichterlovo gymnázium Ostrava

tým B ZLATÁ MEDAILE

Daniel Čičovský - Biologie,  Biskupské gymnázium Hradec Králové
Jiří Vestfál -  Chemie,  Gymnázium a SOŠ ped. Jeronýmova, Liberec
Lukáš Linhart - Fyzika,  Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek

Garanti oborů:

BIOLOGIE
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. vedoucí Katedry buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
RNDr. Lenka Libusová, Ph.D., Katedra buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

CHEMIE
doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D., Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Ing. Jan Hrubeš, Katedra učitelství a didaktiky chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

FYZIKA
doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty, Univerzita Hradec Králové
RNDr. Filip Studnička, Ph.D., Katedra fyziky, Univerzita Hradec Králové

Publikováno: Pondělí 17.05.2021 14:30

Akce dokumentů