E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýsledky voleb do zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK a do obou komor Akademického senátu UK

Akademický senát fakulty vyhlásil volby do zaměstnanecké komory ASF, ve stejném termínu proběhly i volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. Výsledky obou voleb naleznete po rozklinutí této aktuality.

 

1. Výsledky voleb do Zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK pro funkční období 2022 - 2024

2. Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro funkční období 2022 – 2025


1. Výsledky voleb do Zaměstnanecké komory Akademického senátu PřF UK pro funkční období 2022 - 2024

Volební komise ve složení: Marian Novotný (předseda), Aneta Formáčková, Daniel Vašek, Natan Sidej a Radek Pileček zjistila na svém zasedání dne 12. 11. 2021, že voleb ve dnech 9. - 11. 11. 2021 se z celkového počtu 566 oprávněných voličů se voleb  zúčastnilo 230 voličů  tj. 40,64 %; volba byla provedena elektronicky.

Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů) po sekcích:

 

Biologický okrsek: z celkového počtu 263 voličů se voleb zúčastnilo 88, tj. 33 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:

 

Pavel Škaloud 70 hlasů, zvolen senátorem

Daniel Rösel 64 hlasů, zvolen senátorem

Marek Slovák 62 hlasů, zvolen senátorem

Jitka Žurmanová 62 hlasů, zvolena senátorkou

Věra Opatová 54 hlasů, zvolena senátorkou

Kateřina Komrsková 45 hlasů, zvolena senátorkou

 

Chemický okrsek: z celkového počtu 136 voličů se voleb zúčastnilo 60 , tj. 44  %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:

 

Jakub Hraníček 52 hlasů, zvolen senátorem

Martin Kotora 44 hlasů, zvolen senátorem

Svatava Janoušková 37 hlasů, zvolena senátorkou

Róbert Gyepes 26 hlasů, zvolen náhradníkem
 

Geografický okrsek: z celkového počtu 93 voličů se voleb zúčastnilo 39, tj. 42 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:

 

Luděk Šídlo 34 hlasů, zvolen senátorem

Michal Jeníček 30 hlasů, zvolen senátorem

Radim Perlín 28 hlasů, zvolen senátorem
 

Okrsek geologie a ÚŽP: z celkového počtu 74 voličů se voleb zúčastnilo 43, tj. 58 %.

Kandidáti v pořadí podle počtu získaných hlasů:

 

Jiří Bruthans 36 hlasů, zvolen senátorem

Martin Mazuch 29 hlasů, zvolen senátorem

Jan Hovorka 14 hlasů, zvolen náhradníkem

 

Označení "zvolen/a senátorem/kou" resp. "zvolen náhradníkem" je třeba chápat jako předběžné, volební komise provede definitivní osvědčení správnosti voleb a přiřazení mandátů na svém zasedání až po vyhodnocení případně došlých stížností.

Poučení

Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může volič podat stížnost volební komisi, a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků. Stížnost musí být písemná a podaná do podatelny (kopii prosíme na marian@natur.cuni.cz) a musí v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne, kdy obdržela stížnost.

V Praze, dne 12. 11. 2021                                        

 

Radek Pileček     Aneta Formáčková         Natan Sidej     Daniel Vašek     Marian Novotný


2. Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro funkční období 2022 – 2025

Volební komise ve složení: Jan Pačes (předseda), Michal Jeníček a Radek Pileček zjistila na svém zasedání dne 12. 11. 2021, že voleb ve dnech 9. - 11. 11. 2021 se z celkového počtu 5448 oprávněných voličů z řad studentů zúčastnilo 203, tedy 4 %. Volba byla provedena elektronicky s 203 platnými hlasovacími lístky; Z řad akademických pracovníků se z celkového počtu 566 oprávněných voličů zúčastnilo 235, tedy 42 %. Volba byla provedena elektronicky s 235 platnými hlasovacími lístky.

Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů):

1. prof. RNDr. Jan Černý, PhD.: 181 hlasů

2. doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.: 110 hlasů

3. RNDr. Roman Šolc, PhD.: 102 hlasů

 

Navržení kandidáti z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů):

1. Mgr. Anna Altová 140 hlasů

2. Mgr. Kristýna Bubeníková 123 hlasů

3. Bc. David Kuncl 80 hlasů

 

Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy a členy AS UK byli pro volební období od r. 2022 do r. 2025 zvoleni:

z řad akademických pracovníků

1. prof. RNDr. Jan Černý, PhD.

2. doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

z řad studentů

1. Mgr. Anna Altová 

2. Mgr. Kristýna Bubeníková 

 

Náhradníky byli podle čl. 9 odst. 5 Volebního a jednacího řádu AS UK zvoleni:

z řad akademických pracovníků

RNDr. Roman Šolc, PhD.

z řad studentů

Bc. David Kuncl 

 

Výsledky je zatím stále třeba chápat jako předběžné, volební komise provede definitivní osvědčení správnosti voleb a přiřazení mandátů na svém zasedání až po vyhodnocení případně došlých stížností.

Poučení

Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může volič podat stížnost volební komisi, a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků. Stížnost musí být písemná a podaná do podatelny (kopii prosíme na jan.paces@natur.cuni.cz) a musí v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne, kdy obdržela stížnost.

Publikováno: Pátek 12.11.2021 12:00

Akce dokumentů