E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVychází první číslo 31. ročníku Geografických rozhledů s tématem Pandemie

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, vstupujeme již do čtvrtého desetiletí života Geografických rozhledů. A to hlavně díky vám. Novou desetiletku jsme chtěli zahájit s cílem, aby vám časopis co nejvíce vyhovoval a byl pro vás přínosný. Proto jsme vás na konci loňského 30. ročníku poprosili o zpětnou vazbu – o hodnocení toho, co se vám v Rozhledech líbí, co se vám v nich nelíbí, a také o vyslovení přání, co byste od nich potřebovali. Dotazník vyplnilo hodně čtenářů – děkujeme vám!

 

 

Moc si vážíme převažujícího pozitivního hodnocení a nedostatky, které vyplynuly z vašich odpovědí, si dobře uvědomujeme. Především jde o stálý střet, který se týká zaměření časopisu. Někteří z vás by rádi, aby Rozhledy byly lépe využitelné ve výuce. Další skupina by chtěla číst více přehledových článků. Jiní zase více novinek z výzkumu. Po celých 30 let se Geografické rozhledy snažily (a budou se snažit i nadále) naplňovat očekávání všech cílových skupin čtenářů – tedy učitelů (základních a středních škol), studentů geografických a příbuzných oborů na vysokých školách, odborníků a profesionálních geografů, ale i čtenářů z širší veřejnosti. Žádnou z těchto skupin čtenářů nemůžeme stoprocentně upřednostnit, a tudíž nelze ani všechny stoprocentně uspokojit. Některá přání ale můžeme splnit.

Jedním z často vyjádřených námětů bylo vytvoření další rubriky, která by se věnovala aktuálnímu dění ve světě; rubriky, která by nesuplovala běžné zpravodajské kanály, ale která se bude snažit nabídnout širší pohled (můžeme říct pohled geografa) na danou událost či problém. Rubriku, kterou jsme nazvali Kaleidoskop, budeme od nynějška připravovat pro každé číslo.

Stále aktuální (bohužel) je i celé téma prvního čísla 31. ročníku Rozhledů: Pandemie. Ale i přes nepříjemné téma vám přejeme příjemné čtení!

Miroslav Šifta

Geografické rozhledy můžete sledovat a číst i v online verzi na www.geograficke-rozhledy.cz a na Facebooku a Instagramu časopisu @geograficke.rozhledy.

Roční předplatné Geografických rozhledů (5 čísel během školního/akademického roku) nově činí 395 Kč. Pro členy České geografické společnosti je předplatné zlevněno na 335 Kč. Zvýhodněné předplatné objednávejte přes e-mail sekretariátu ČGS (sekretariat@geography.cz). I následná platba je prováděna na účet ČGS.

Publikováno: Úterý 26.10.2021 10:55

Akce dokumentů