E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolba rektora Univerzity Karlovy

Akademický senát Univerzity Karlovy AS UK vyhlásil na svém zasedání 30. 4. 2021 termíny a lhůty pro volbu kandidáta na funkci rektora UK. Více informací naleznete po rozkliknutí této aktuality.

 

Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta              středa 22.9. 2021 do 18:00

Představení kandidáta v plánu AS UK                     pátek 15.10. 2021

Volba kandidáta na funkci rektora                           pátek 22.10. 2021

Podrobnosti pro registraci kandidáta jsou uvedeny na webu https://cuni.cz/UK-8200.html

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UK zorganizuje diskuzi s kandidáty na funkci rektora. Termín bude stanoven podle časových možností kandidátů.

 

Publikováno: Úterý 04.05.2021 12:20

Akce dokumentů