E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProhlášení PřF UK k informacím v médiích týkajících se biologa Emanuela Žďárského

V médiích se v současné době objevují informace, že "biolog z Přírodovědecké fakulty UK prof. Emanuel Žďárský přišel na metodu, která by mohla zásadně pomoci návratu k normálnějšímu životu." Na Přírodovědecké fakultě UK však žádný prof. Emanuel Žďárský ani RNDr. Emanuel Žďárský, CSc. nepracuje, ani s touto fakultou nikdo tohoto jména nespolupracuje. Osoba tohoto jména, která vystupuje v médiích, nemá aktuálně s Přírodovědeckou fakultou UK - a ani se samotnou UK - nic společného. Práce Emanuela Žďárského by v žádném případě neměla být zaštítěna odborným kreditem, jehož garantem je Přírodovědecká fakulta UK.

 

Přírodovědecká fakulta UK v souvislosti s mediálně šířenými názory prof. RNDr. Jaroslava Flegra, CSc. ohledně COVID-19 konstatuje, že jmenovaný je akademickým pracovníkem Přírodovědecké fakulty UK a jako takový má právo na svobodu bádání a  šíření jeho výsledků i svých odborných názorů. Jím sdělované informace však nejsou oficiálním stanoviskem Přírodovědecké fakulty UK.

 

Publikováno: Úterý 02.03.2021 11:45

Akce dokumentů