E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMariya Shamzhy získala cenu Učené společnosti ČR i grant ERC-CZ

V úterý 11. května 2021 během 27. Valného shromáždění Učené společnosti České republiky byly ve Velké aule Karolina uděleny ceny Učené společnosti České republiky 2021. V kategorii "mladý vědecký pracovník" se laureátkou stala Mgr. Mariya Shamzy, Ph.D. z katedry fyzikální a makromolekulární chemie (centrum CUCAM). V týž den, kdy převzala cenu Učené společnosti, získala též grant ERC-CZ, který uděluje Ministerstvo školství vědcům, kteří se svými projekty získali výborné hodnocení v prestižní soutěži o granty Evropské výzkumné rady (ERC), ale nebyli podpořeni pro nedostatek financí. Gratulujeme!

Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D.  z Centra pro cílenou syntézu a aplikaci perspektivních materiálů, PřF UK, laureátka letošní ceny Učené společnosti České republiky v kategorii "mladý vědecký pracovník", je velmi talentovaná mladá vědecká pracovnice, která dosahuje v oblasti výzkumu a vývoje nových materiálů na bázi zeolitů skvělých výsledků. Tyto výsledky na jedné straně publikuje v nejlepších mezinárodních časopisech s vysokou citační odezvou, a navíc se podílí na spolupráci s několika firmami na využití těchto výsledků v praxi. Dr. Shamzy se ve svém výzkumu věnuje zejména syntéze nových typů zeolitů, jejich fyzikálně chemické charakterizaci a pochopení vztahů mezi strukturou a chemickými vlastnostmi zeolitů na jedné straně a jejich aktivitou a selektivitou ve vybraných reakcích na straně druhé. Kromě vědecké práce se Mariya Shamzhy výrazně zapojila i do pedagogické činnosti na Přírodovědecké fakultě. Mariya Shamzhy taktéž se významně projevuje v oblasti grantové. Pracuje na Výzkumném projektu CUCAM (Charles University Centre for Advanced Materials), řeší svůj vlastní projekt GAČR, před tím byla Mariya Shamzhy úspěšnou řešitelkou juniorského projektu GAČR.


Seznam všech oceněných naleznete na webu Učené společnosti ČR.


Zisk grantu ERC-CZ

Doktorce Shamzhy se kromě vědeckých výsledků daří i grantově. V týž den, kdy převzala cenu Učené společnosti, se dozvěděla, že získala grant ERC-CZ, který uděluje Ministerstvo školství vědcům, kteří se svými projekty získali výborné hodnocení v  prestižní soutěži o granty Evropské výzkumné rady (ERC), ale nebyli podpořeni pro nedostatek financí. Její projekt "Od nano-úrovně po atomové inženýrství kyselých center pro selektivní heterogenní katalýzu" (ENforCE) byl hodnocen jako vůbec nejlepší ze všech podaných! Kromě toho již v centru CUCAM řeší jiný projekt podpořený Grantovou agenturou ČR (GA ČR) a v minulosti uspěla s juniorským projektem GA ČR.


 

 

 

 

Publikováno: Pátek 07.05.2021 13:35

Akce dokumentů