E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel Prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.

Dne 25.10.2020 zemřel na následky Covid-19 profesor Zlatko Kvaček, dlouholetý pracovník Ústavu geologie a paleontologie PřF UK. Světová kapacita v oboru paleobotaniky, specialista na třetihorní flóru, neuvěřitelně produktivní, ale hlavně fantastický, skromný kolega s nikdy neutuchající dobrou náladou. Čest jeho památce.

Profesor Kvaček začal na Přírodovědecké fakultě UK působit před 30 lety, kdy přišel po více jak 30-leté vědecké praxi z Geologického ústavu ČSAV jako světově uznávaný odborník na třetihorní flóry se zaměřením na fosilní olistění a kutikulární analýzu. Okamžitě po příchodu se zapojil do odborného a pedagogického života školy. Přebral výuku celé řady přednášek s paleobotanickým, ale i obecným geologicko-paleontologickým zaměřením, vylepšil je a zmodernizoval a celkově si svým zanícením a odbornou erudicí získal celou řadu studentů, jejichž byl přímo školitelem, nebo měl na jejich vývoj zásadní vliv. Tomu odpovídá i fakt, že velmi brzo po nástupu na fakultu, po 7 letech, získal hodnost profesora. Rovněž nepolevoval ve vlastní vědecké činnosti, která zahrnuje bezmála 300 recenzovaných publikací. Vedle toho se pravidelně účastnil odborných sympozií, aktivně přispíval do mezinárodních projektů, školil zahraniční stážisty, byl opakovaně hlavním řešitelem grantových projektů.

Profesor Kvaček byl žákem profesora Františka Němejce, zakladatele moderní československé paleobotanické školy. S ním částečně řešil problematiku svrchnokřídových flór. Jeho celoživotními spolupracovníky byli dále Ervín Knobloch, Čestmír Bůžek a František Holý, jejich společným odborným těžištěm pak byly třetihorní flóry severních a západních Čech. Profesor Kvaček v rámci výzkumu zdokonalil metodiku výzkumu listových fragmentů a preparačních technik kutikulární analýzy, ve které je celosvětově považován za jednoho z nejlepších. Precizní přístup při morfologicko-anatomických popisech, široký systematický přehled a hluboké znalosti profesoru Kvačkovi umožnily detailně charakterizovat nejenom jednotlivé taxony, ale i celé flóry, jak tomu bylo v unikátní sérii monografických studií o flórách Českého středohoří, kterou vytvořil ve spolupráci s německým kolegou profesorem Haraldem Waltherem. Vedle čistě systematického výzkumu řešil profesor Kvaček i paleoklimatické a paleovegetační analýzy (stál mj. při vzniku revolučního modelu IPR), obecně vždy udržoval krok s nejmodernějším rozvojem paleobotaniky nebo byl dokonce jeho předvojem. Jeho výzkum tak zasáhl i na Slovensko, do Polska, Maďarska, Bosny, Řecka, Německa, Skotska, Špicberků a dalších oblastí Evropy, ale i USA. Tomu odpovídal i široký okruh jeho spolupracovníků a kolegů z celého světa. Profesor Kvaček byl rovněž aktivní coby člen několika odborných společností jako České společnosti pro mineralogii a geologii, České botanické společnosti nebo International Organisation of Palaeobotany. Vedle toho se zapojoval do osvětové a popularizační činnosti, v poslední době s články v časopisech Živa a Botanika, svojí odbornou radou pak pomohl vždy, kdykoliv se na něj někdo z kolegů z domova, či ze světa obrátil.

Profesor Kvaček byl a nadále zůstává pro všechny spolupracovníky a kolegy velikou inspirací. Jeho neutuchající úsilí, obrovský rozhled a odborné znalosti a publikační aktivita byly pro nás všechny ostatní nedosažitelným vzorem. Kromě toho, že byl mimořádným odborníkem celosvětového významu, byl až neuvěřitelně skromný a velice otevřený, vždy připraven pomoci svým studentům a kolegům. Jeho vědecké a lidské kvality tak budeme navždy postrádat.

Profesor Zlatko Kvaček (uprostřed) během terénních výzkumů v polovině devadesátých let na jeho nejoblíbenější lokalitě Bílina.

 

Publikováno: Čtvrtek 29.10.2020 09:50

Akce dokumentů