E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVychází zvláštní číslo časopisu Czech Chemical Society Symposium Series

Zvláštní číslo tohoto časopisu je mj. věnováno 23. ročníku celostátní soutěže o nejlepší práci v oboru analytické chemie "O cenu Karla Štulíka 2020". Soutěže se zúčastnilo celkem 14 studentů z 5 vysokých škol a 1. misto stejně jako zvlášní cenu firmy Methronom ČR získali studenti z naší fakulty. Na její půdě se soutěž také poprvé v historii konala, a to v rámci letošních oslav 100. výročí založení PřF UK.

 Letošní 23. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie a již 6. ročník, který nese jméno profesora Karla Štulíka, proběhl ve dnech 12. a 13. února 2020 pod záštitou děkana Přírodovědecké fakult UK  prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. a ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Poprvé v historii se tato soutěž konala na půdě naší fakulty, a to  v rámci oslav 100. výročí založení samostatné Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Soutěže se v roce 2020 zúčastnilo celkem 14 studentů z pěti českých vysokých škol. 

 1. místo získala Jitka Máchalová  z Katedry analytické chemie PřF UK  za soutěžní práci „Stresové testování stability canagliflozinu“.

Zvláštní cenu firmy Metrohm ČR za nejlepší práci v oblasti elektroanalytických metod získal rovněž náš student,  Pavel Dvořák  z Katedry analytické chemie,  za soutěžní práci „Stanovení formaldehydu v dřevěných výrobcích pomocí mikroextrakce z difundujícího plynu s následnou elektrochemickou detekcí na sítotiskových uhlíkových elektrodách“.

Celé číslo časopisu Czech Chemical Society Symposium Series ke zhlédnutí zde.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 21.05.2020 11:45

Akce dokumentů