E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ - LISTOPAD 2020 - LEDEN 2021

Centrum celoživotního vzdělávání UK a Ústřední knihovna UK si Vás dovolují pozvat na aktualizovanou nabídku vzdělávacích akcí v listopadu a prosinci 2020.

2.11.2020 -  INTERAKCE SE STUDENTY PŘI DISTANČNÍ VÝUCE - VZÁJEMNÁ INSPIRACE

Webinář přímo navazuje na webinář Distanční výuka - jak mít interakci se studenty, jehož záznam můžete shlédnout na webových stránkách CCŽV. Jeho cílem stejně jako v předchozím případě není probírat širší teoreticko-metodický rámec distanční výuky či dát ucelený návod na její vedení, ale spíše inspirovat konkrétními příklady z doposud vedené výuky. Pokud se na seminář přihlásíte, prosím, vyplňte krátkou anketu, která pomůže přizpůsobit obsah webináře zájmům účastníků. Anketu naleznete na webu CCŽV.

3.11. 2020 - JUST- IN- TIME TEACHING ANEB ÚŘÉÚRAVA NA VÝUKU TROCHU JINAK (ZKUŠENOSTI Z PRAXE)

V rámci metody bude představena metoda Just-in-Time Teaching, jejímž cílem jsou studenti, kteří přicházejí na výuku připraveni (propojení asynchronní a synchronní složky výuky), ale také ji lze velmi dobře použít k zmapování pochopení nové látky či názorů na probíranou látku. Jedná se zároveň o jednu z metod poskytování formativního hodnocení. Velmi vhodně zapadá do konceptu tzv. převrácené třídy, nebo ve spojení s aktivními metody výuky (např. metodou Peer Instruction).

3.11. 2020 -  ZNÁMKY A SLEDOVÁNÍ AKTIVITY V MOODLE

Cílem je seznámit účastníky školení s možnostmi známkování a sledování aktivity studenta a jeho pokroku v kurzu. Dále se budeme soustředit na nastavení podmínek absolvování celého kurzu a udílením odznaků.

4.11. 2020 - METODIKA PŘEVRÁCENÉ TŘÍDY 

Přijďte si vyzkoušet výukovou metodu převrácené třídy. V metodě převrácené třídy získávají studenti základní informace o tématu doma a vyučovací hodina se využívá k tomu, aby učitel vyjasnil problematické body a pomohl studentům aplikovat nabyté poznatky při řešení problémů.

5.11. 2020 - NOUZOVÁ VÝUKA NA VYSOKÉ ŠKOLE - JAK SE PŘIPRAVIT?

Distanční výuka, kterou vysoké školy realizují v důsledku specifických epidemiologických opatření, otevírá zcela nové organizační i didaktické otázky. Do určité míry je možné inspirovat se didaktickými zásadami distančního vzdělávání, část problémů je zcela specifických. V průběhu webináře budou diskutovány konkrétní tipy, jak při přípravě a realizaci nouzové distanční a hybridní výuky mohou pracovníci vysoké školy postupovat. Seminář bude reagovat na aktuální otázky, které vznikly v rámci distanční výuky. V přihlášce, prosím, uveďte otázky, na které hledáte odpověď a chcete je v rámci webináře diskutovat. Pokusíme se obsah webináře zaměřit na témata, která vás nejvíce zajímají.

5.11.2020 - JAK NA SYNCHRONNÍ E-LEARNING? 

V rámci semináře bude diskutována metodika realizace distanční výuky formou videokonference. Pozornost bude věnována především didaktickým a komunikačním aspektům synchronní výuky, nikoli technickým funkcionalitám jednotlivých platforem. Účastníci získají tipy pro aktivní a efektivní zapojení studentů do on-line přednášky či webináře, vedení on-line diskuse a sdílené práce studentů na dálku.

5.11.2020 - HOW TO CONVERT TEACHING FROM IN-CLASS TO ONLINE ENVIROMENT

Are you struggling with teaching via Zoom or other online platforms? Are you exhausted after every class taught online? Are your students less engaged online than in-class? Are you unable to cover all the planned material while teaching online? This two-session interactive course is tailored-made for lecturers who are in the process of converting their in-class courses to the online environment. It provides basic tips about what to do and will help you feel more confident about teaching online. 

9.11.2020 - PROPOJENÍ VÝUKY S PRAXÍ 

Kurz reaguje na novou strategií ministerstva školství pro VŠ, která nastavuje jeden z operativních cílů více propojit výuku s reálnou praxí. Jednou z cest je obohatit výuku o vstupy odborníků z praxí…

10.11.2020 - MULTIMEDIÁLNÍ VÝUKA VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Proč je ošklivý výukový materiál někdy lepší než hezký? Proč není animace pokaždé lepší než statický obrázek? Proč (často) nefungují výukové počítačové hry? Odpovědi na tyto i další otázky naznačí přednáška.

11.11.2020 - PRÁCE S TEAMS PRO POKROČILÉ 

Seminář volně navazuje na předchozí Základy práce s MS Teams. Cílem bude účastníky seznámit s možnostmi týmové komunikace, spolupráce a testování. Pozornost bude rovněž věnována specifikům a omezením, které se pojí se zmíněnými tématy v prostředí MS Teams.

19.11.2020 - SEMINÁŘ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ 

Účastníci se dozvědí, co sociální sítě jsou a jak je mohou efektivně využívat pro prezentaci projektů a výsledků své práce. Je zaměřen na začínající a mírně pokročilé uživatele, kteří doposud nevyužívali sociální sítě jako komunikační médium s širší veřejností. Seminář účastníkům pomůže se zorientovat v tom, jaké sociální sítě existují a jaká jsou jejich specifika. Probereme přínosy a rizika spojená s používáním sociálních sítí. Hlouběji se zaměříme na hlavní čtyři, které se nejvíce hodí pro pedagogy, vědce, doktorandy a další pracovníky univerzity. Ukážeme si, jak nejlépe sestavit působivý obsah a také jak si připravit delší „kampaně“.

23.11.2020 - TURNITIN V DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

Školení se zaměřuje na praktické aspekty používání aplikace v distančním vzdělávání a je určeno pro stávající uživatele Turnitinu a Moodle z řad akademických pracovníků, kteří se s aplikacemi již měli možnost dříve seznámit a znají jejich základní funkcionalitu a ovládání.

25.11.2020 - FORMATIVNÍ HODNOCENÍ VE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUCE 

Prostřednictvím online semináře představíme principy formativního hodnocení, které lze uplatnit při vysokoškolské výuce. Jeho cílem je nabídnout vhled do v současnosti často diskutovaného tématu, nabídnout účastníkům skrze konkrétní ukázky možnosti uplatnění principů formativního hodnocení ve vysokoškolské výuce vedoucích ke zkvalitnění výuky.

25.11.2020 - SOCRATIVE PRO FOR (DISTANT) TEACHING

Socrative is an online tool for creation of short quises and tests and for instant feed back. Also more advanced options of the licensed version of Socrative PRO will be presented on the webinar. For more information about Socrative visit this webpage.

26. 11. 2020 - DISTANČNÍ ZKOUŠENÍ NA UK - férově a efektvně

Vzhledem k současné situaci je spolu s distančním vzděláváním nezbytné věnovat pozornost také otázce distančního zkoušení a testování, které je uskutečňováno rovněž prostřednictvím technických prostředků pro vzdálenou komunikaci. Cílem webináře je sdílení zkušeností, nápadů a příkladů dobré praxe, které se jakkoliv vztahují k distančnímu zkoušení a testování.

26.11. 2020 MÍSTO KDE LIDÉ BOJUJÍ S ROBOTY

Wikipedii píše kromě lidí také tisíce robotů a občas spolu i válčí o články. A vzhledem k jejímu významu se o uživatele Wikipedie zajímají i tajné služby… Pokud budete mít zájem, budete si moci zkusit i vytváření wiki v praxi.

9.12.2020 - ZÁKLADY PRÁCE S MS TEAMS

Microsoft Teams je online nástrojem suplujícím prezenční setkávání v rámci třídy, kruhu a dalších organizovaných skupin studentů s vyučujícím. Nejedná se tradiční LMS (learning management system, česky systém pro řízení studia), jako je např. Moodle. MS Teams nabízí prostor pro organizační komunikaci, online přednášky a sdílení materiálů.

od 27.1.2021 - PROGRAM ROZVOJE MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ

Program zahrnuje dvanáct průřezových témat jako například Time management, vedení porad, týmová práce, řízení projektů, apod.

Publikováno: Pátek 13.11.2020 13:05

Akce dokumentů