E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace k výuce na Přírodovědecké fakultě

Od pondělí 20. 4. 2020 bude v souladu s "Harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství", zveřejněným MŠMT, na fakultě možná přímá a nepřímá výuka do maximálního počtu 5 studentů, a to primárně s ohledem na zdárné ukončení jednotlivých stupňů studia. V případě všech typů výuky je nutný souhlas všech zúčastněných a zachování platných protiepidemických opatření. Od 20. 4. 2020 budou všechny budovy fakulty otevřeny od 8 do 17 h. Provoz knihoven zůstává zachován v současném režimu.

Akce dokumentů