E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVíkendový seminář Úvod do přenosu znalostí a technologií

Srdečně zveme všechny zájemce na víkendový seminář Úvod do přenosu znalostí a technologií. Program je sestaven z řady zajímavých přednášek od zvaných řečníků, odborníků na danou oblast. Máte možnost přijít kdykoli a zúčastnit se jen těch přednášek, které vás zajímají. Seminář proběhne od 6. do 8. prosince 2019 nově ve studovně Knihovny chemické sekce, Hlavova 8, Praha 2.
Čas 06.12.2019   12:30
08.12.2019   15:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Pro studenty, kteří se zúčastní celého semináře, se zároveň jedná o volitelnou přednášku ohodnocenou ziskem 3 kreditů (v SIS kód MS750P02, dodatečný zápis možný).

Přednášky budou probíhat ve studovně Knihovny chemické sekce v budově Hlavova 8, Albertov, Praha 2.

Studenti, kteří si přinesou laptop a připojí se na Wi-Fi přes Eduroam, si budou moci prakticky vyzkoušet mj. vyhledávání v patentových a jiných databázích.

Svou účast nám prosím potvrďte vyplněním tohoto registračního formuláře: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy71RYn-cyTezxDJ_PS__kSq8SO9BWn69AH6toGGtNmg7nTw/viewform, pak Vám budeme moci zaslat informaci o případných aktualitách k programu i materiály z kurzu, případně informaci, že již byla kapacita kurzu naplněna.

 

Drobné občerstvení zajištěno!

Kontakt pro zbloudivší: 736 165 679 (Ondřej Vaněk)

 

Úvod do přenosu znalostí a technologií

Harmonogram pro rok 2019:

Pátek 6. 12.

12:30 – 12:40     Zahájení přednášky, organizační pokyny

12:40 – 13:10     Ing. Petr Bažant, CSc., MBA (PowerHUB)
                              Představení PowerHUB a soutěže Parádní Nápad

13:10 – 13:30     Mgr. et Mgr. Hana Kosová (CPPT UK) – Představení CPPT UK a CUIP s.r.o.

13:30 – 14:00     RNDr. Petr Synek (PřF UK) – Co je transfer znalostí a technologií?

14:00 – 15:00     RNDr. Kateřina Hartvichová (HARBER IP s.r.o.) – Ochrana průmyslového vlastnictví, příprava patentové přihlášky, zkušenosti z praxe patentové zástupkyně

15:00 – 15:30     Dotazy, diskuze, přestávka

15:30 – 16:15     RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, PhD. (i&i Prague s.r.o.) – Tržní hodnota výzkumného projektu (oceňování technologií, odhad hodnoty duševního vlastnictví)

16:15 – 17:00     prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (IOCB Tech s.r.o.) – Technologický transfer při vývoji nových léčiv – zkušenosti ÚOCHB AV ČR

 

Sobota 7. 12.

09:00 – 10:00     RNDr. Ondřej Vaněk, PhD. (PřF a CPPT UK) – Ochrana duševního vlastnictví

10:00 – 11:00     PhDr. Jana Engelová Pavková (ÚPV) – Patenty a patentové databáze, případy z praxe

11:00 – 11:15     Dotazy, diskuze, přestávka

11:15 – 12:00     Mgr. Jana Pilátová (PřF a CPPT UK) – Mám nápad, jak na to? – strategie a portfolio                                     duševního vlastnictví

12:00 – 13:00     Dotazy, diskuze, přestávka na oběd

13:00 – 13:45     Mgr. Ondřej Skořepa (PřF a CPPT UK) – Smlouvy, licence, oceňování vynálezu

13:45 – 14:30     Mgr. Jana Pilátová (PřF a CPPT UK) – Analýza a management informací

14:30 – 15:00     Dotazy, diskuze, přestávka

15:00 – 16:00     Mgr. Ondřej Skořepa (PřF a CPPT UK) – Komunikace, vyjednávání a uzavírání smluv

 

Neděle 8. 12.

09:00 – 09:45     Mgr. Hana Křepelková (CEDA Maps, a.s.) – Projektové řízení: teorie v praxi

09:45 – 10:45     Mgr. Vojtěch Kadlec (UNICO.ai CZ s.r.o.) – Zakládání a rozvoj spin-off / start-up firmy,                               matchmaking akademické a aplikační sféry

10:45 – 11:00     Dotazy, diskuze, přestávka

11:00 – 11:45     RNDr. Ondřej Vaněk, PhD. (PřF a CPPT UK) – Veřejná podpora vědy a transferu

11:45 – 12:30     Ing. Naďa Koníčková (TC AV) - EU fondy, Horizont 2020, podpora inovací z EU

12:30 – 14:00     Souhrn, dotazy, diskuze, závěr; přestávka na oběd, šprtání a vyplnění ankety

14:00 – 15:00     Pro zájemce možnost ihned složit zkoušku (napsat písemný test)

 

Seminář je pro zaměstnance a doktorandy PřF UK podpořen v rámci projektu „Univerzitní inovační síť Univerzity Karlovy“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651).

Publikováno: Úterý 12.11.2019 13:20

Akce dokumentů