E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch českého týmu v Mezinárodní olympiádě věd o Zemi

Ve dnech od 26. 8. do 3. 9. 2019 se v jihokorejském Daegu uskutečnila třináctá Mezinárodní olympiáda věd o Zemi (IESO – International Earth Science Olympiad), na kterou se vypravil i český tým. Jedním z jeho doprovodu byla i Mgr. Lenka Pavelková, M.Sc. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. Český tým získal celkem sedm medailí a zařadil se tak mezi ty nejúspěšnější týmy na olympiádě.

Členové týmu jsou vybíráni z vítězů celostátních kol Zeměpisné a Geologické olympiády s cílem pokrýt široké zaměření olympiády na otázky týkající se fungování planety Země.

Letošní tým se vypravil ve složení Marek Pavlica (Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha), Jakub Vojtěch Roule (Soukromé gymnázium ARCUS, Praha), Jakub Strašlipka (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec) a Pavel Trávníček (Gymnázium Pardubice, Mozartova). Druhým členem doprovodu byl  doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.  z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 

Soutěž je rozdělena do práce individuální a práce v mezinárodních týmech. Individuální práce zahrnuje písemný test a praktický test (laboratorní práce a práce v terénu). Mezinárodní týmy vytváří prezentaci poznatků z práce v terénu a dále vědecký poster na určité téma (tento rok Tajfuny v Asii). Ve všech úkolech je kladen důraz na propojení hydrosféry, geosféry, atmosféry a biosféry tak, aby se účastníci učili myslet v souvislostech, nikoliv v oddělených kategoriích, které neodpovídají komplexní realitě.

Český tým byl letos velmi úspěšný. Za práci v mezinárodních týmech obdrželi jeho členové jedno bronzové ocenění (Jakub Strašlipka), dvakrát stříbrné (oboje tým Jakuba Vojtěcha Rouleho) a také jedno ocenění zlaté (Pavel Trávníček). V individuální soutěži získal tým medaili bronzovou (Jakub Vojtěch Roule), stříbrnou (Jakub Strašlipka) a také zlatou, kterou si skvělým výkonem zasloužil Marek Pavlica.

Kromě samotné práce na testech a týmových úkolech byly pro účastníky připraveny také dvě exkurze – do chrámu Bulguksa a UNESCO Geoparku v Cheongsong. Unikátní byly také lokality práce v terénu v Samrak-ri, kde jsou dochované početné stopy dinosaurů a jiných živočichů. Kromě ověření vlastních schopností tak měli účastníci olympiády možnost rozšířit své znalosti a zkušenosti návštěvou těchto jedinečných lokalit. Podobně se také zvyšuje kvalifikace a znalosti doprovázejících vyučujících, kteří se během olympiády účastní jednání a příprav testů, zasedají v porotách a také navštěvují vybrané vědecky zajímavé lokality.

V neposlední řadě mají studenti i učitelé skvělou příležitost navazovat mezinárodní kontakty a využít je v budoucím studium a pedagogické i výzkumné činnosti. Někteří členové výpravy si domů také odvezli příspěvky do svých přírodovědeckých sbírek v podobě kamenů, listů či například svlečky cikády.

 

Publikováno: Úterý 03.09.2019 16:25

Akce dokumentů