E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSlavnostní otevření Experimentálního povodí

V pátek pátek 18. 10. 2019 od 10:00 hod. proběhne slavnostní otevření v českých zemích unikátního Experimentálního povodí, které se nachází na výsypce u obce Vintířov na Sokolovsku. Zařízení umožní studium řady klíčových ekosystémových procesů a přinese poznatky, které nejen že prohloubí naše poznání, ale budou zásadní i při řešení praktických problémů spojených s obnovou post těžební krajiny, také s řešením dalších celospolečensky významných problémů jako je boj se suchem, ochrana před povodněmi a snižování eroze.
Čas 18.10.2019
od 10:00 do 13:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

Experimentální plocha o rozloze téměř 4 ha je rozdělena do čtyř výzkumných polí, hydrologicky isolovaných od okolí a osazených systémem přístrojů a zařízení k měření všech klíčových  ekosystémových parametrů umožňujících kompletní bilanci vody, energie a látek ve studovaném ekosystému, jakož i toky těchto veličin mezi klíčovými složkami ekosystému. Jedná se o unikátní systém, celosvětově existují jen tři podobná zařízení.


Informace pro zájemce o návštěvu slavnostního otevření: 

Výchozím bodem akce je prodejna smíšeného zboží v obci Vintířov (GPS 50.2332042N, 12.7171375E), odkud se přesuneme na cílové místo. Po představení projektu a seznámení s Experimentálním povodím formou krátké exkurze je zajištěno občerstvení na Statku Bernard. Cílem akce je upozornit na existenci tohoto zařízení  potenciální zájemce o výzkumnou spolupráci a potenciální uživatele výzkumu, nemůžete-li se zúčastnit z důvodu Vašeho časového vytížení, můžete poskytnout pozvánku jinému relevantnímu kolegovi/ kolegyni, který by o dané informace mohl mít zájem.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na e-mail: petra.sabatova@bc.cas.cz.

Za Výzkumnou infrastrukturu SoWa - Biologické centrum AV ČR v. v. i.

ředitel VI SoWa

prof. Jan Frouz

 

 

Publikováno: Neděle 06.10.2019 11:35

Akce dokumentů