E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář a křest: Listy o biologii

Katedra filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a nakladatelství Malvern srdečně zvou na seminář o knize obsahující korespondenci a eseje dvou významných vědců-filosofů minulé generace, Ladislava Kováče a Zdeňka Neubauera. Seminář se koná dne 11. října 2019 ve 14h, Viničná 7, posluchárna B2. Účast přislíbil prof. Kováč a další osobnosti akademického života.
Čas 11.10.2019
od 14:00 do 16:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

Kniha poskytuje pohled na život dvou mimořádných osobností české a slovenské biologie, filosofie a veřejného života. Zdeněk Neubauer (1942–2016) a Ladislav Kováč (*1932) začali svou akademickou kariéru jako vynikající biologové, aby pak během československé normalizace byli nuceni přežívat v nezáviděníhodných polooficiálních strukturách, zbaveni možnosti pracovat a učit. Nevzdali se, působili dál, a v r. 1990 se do akademického i veřejného života s plným nasazením vracejí. Větší část tohoto svazku tvoří dochovaná korespondence z let 1975–1990, která plasticky ilustruje duchovní zápasy a polemiky obou protagonistů. Dopisy jsou doplněny výborem článků z let po r. 1990.
Pro lepší pochopení dobových souvislostí editoři proložili text vzpomínkami, samizdatovými články, životopisy a literárními odkazy.

 

 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/filosofie

http://malvern.cz/domains/malvern.cz/obsah/kontakt                                                               

Publikováno: Středa 25.09.2019 13:00

Akce dokumentů