E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKonference: Plánování a navrhování zelené a modré infrastruktury: jak tvořit klimaticky odolné město

Srdečně Vás zveme na konferenci, kterou pořádá Kancelář krajiny a zelené infrastruktury IPR Praha ve spolupráci s Českou asociací pro krajinářskou architekturu a Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu z.s. Konference se koná 1.dubna 2019 od 9:00 do 16:30 v Centru architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 51, Praha 2.

KDY: 1. dubna 2019 od 9:00 do 16:30
KDE: Centrum architektuy a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 51, Praha 2


Cílem konference je představit současnou praxi v plánování, navrhování a realizaci
systémů zelené a modré infrastruktury v jiných evropských městech a v Praze a sdílet
cenné zkušenosti mezi zahraničními odborníky a tuzemskou odbornou veřejností.
Tématem konference bude především tvorba a implementace koncepcí zelené
a modré infrastruktury v evropských městech, technologie a přístupy při jejich
implementaci a představení praktických zkušeností zahraničních i českých expertů
v této problematice. Dalšími tématy pak budou například výsadby a péče o stromořadí,
systémy hospodaření s dešťovou vodou v ulicích, nebo rozvoj a ochrana příměstské
krajiny.
Konference tematicky navazuje na Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy
na změnu klimatu a mezinárodní projekt UNALAB, jehož je Praha součástí.

 

 

Publikováno: Pátek 15.03.2019 15:50

Akce dokumentů