E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení​Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. a Československá mikroskopická společnost: možnosti získání stipendia

​Stipendium mohou získat vědečtí pracovníci nebo PhD. studenti do 30 let včetně, kteří pro svůj výzkum používají elektronovou / iontovou mikroskopii, nebo přímo využívají výsledků získaných elektronovou mikroskopií, XPS, μCT a nanoCT. Stipendium je dvouleté s částkou 100 tis. Kč na jeden rok.

 

  • ​Mzdové náklady budou tvořit maximálně 60% celkové částky, zbylá částka bude použita na cestovní a pobytové náklady vztahující se ke zvyšování vzdělání, vědecké konference, získávání zkušeností na jiných odborných pracovištích a nákup literatury (nelze používat k nákupu spotřebního materiálu, vlastní vědecká práce uchazeče musí být prokazatelně zajištěna z jiných zdrojů).
  • Uzávěrka je 30. června 2019.
  • Stipendium se vyhlašuje každý rok pro jednoho pracovníka.
  • Pravidla soutěže: http://mikrospol.cz/clanky/pravidla-souteze-o-stipendium-fei-a-csms
  • Stránka stipendia, seznam stipendistů: http://mikrospol.cz/stipendia 
  •  
Publikováno: Úterý 19.02.2019 12:20

Akce dokumentů