E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNaši odborníci na výzkum kvasinek byli oceněni ziskem česko-amerického grantu v rámci programu INTER-EXCELLENCE.

Nový projekt mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na česko-americkou spolupráci v rámci programu INTER-EXCELLENCE získal tým Laboratoře biologie kvasinkových kolonií. Projekt je zaměřen na výzkum molekulárních mechanizmů buněčné odpovědi ve vztahu ke stárnutí buněk, tedy na jednu z hlavních otázek dnešní biologie. Regulační proteiny, které zprostředkovávají reakce buněk na signály z prostředí, patří mezi nejvíce konzervované proteiny eukaryotických organismů. Pochopení jejich fungování u jednoduššího kvasinkového modelu může proto přispět k odhalení nových regulací u savčích buněk.

 

 

Na průřezu kvasinkovou kolonií je možné vidět dvě diferencované subpopulace buněk. Horní U buňky s aktivovanou TORC1 dráhou jsou metabolicky aktivní a dlouhověké a k jejich vitalitě přispívají i živiny uvolňované L buňkami lokalizovanými ve spodních oblastech kolonie. 

 

Výzkum Laboratoře biologie kvasinkových kolonií byl oceněn ziskem podpory z podprogramu INTER-ACTION LTAUSA18, v rámci programu INTER-EXCELLENCE. Na projektu mezinárodní spolupráce se jako hlavní řešitelé budou podílet prof. Z. Palková (PřF UK, Biocev) a dr. L. Váchová (MBÚ AVČR, Biocev) ve spolupráci s partnerskou laboratoří prof. T. G. Coopera z University v Tennessee, USA. Projekt je zaměřen na objasnění centrálních regulačních mechanizmů zapojených do buněčné odpovědi na změny prostředí a ovlivňujících stárnutí buněk.

Regulační proteiny, které zprostředkovávají reakce buněk na signály z prostředí, patří mezi nejvíce konzervované proteiny eukaryotických organismů. Pochopení jejich fungování u jednoduššího kvasinkového modelu může proto přispět k odhalení nových regulací u savčích buněk. Jedním z hlavních globálních regulátorů u kvasinek i savců je komplex TORC1, který řídí metabolickou odpověď buněk v závislosti na podmínkách, v nichž se buňka nachází. Pochopení regulací metabolismu v souvislosti s buněčným stárnutím i buněčnou diferenciací v reakci na různé podmínky vnějšího prostředí, může v budoucnu pomoci v léčbě nejrůznějších onemocnění, včetně nádorových.

Publikováno: Pátek 30.11.2018 11:50

Akce dokumentů